Blog

Nye regler for permanent opholdstilladelse pr. 5. februar 2016

Den 5. februar 2016 trådte der nye regler i kraft vedrørende betingelser for permanent opholdstilladelse. De nye regler gælder for alle ansøgere fra og med den 10. december 2015 og frem.

Ændringer i betingelserne

De nye regler omhandler de grundlæggende betingelser, som man som udlænding skal opfylde for at få permanent opholdstilladelse. Der er nye regler for følgende betingelser:

  • Opholdskravet
  • Karensperiode ved kriminalitet
  • Niveauet af bestået danskprøve
  • Krav om beskæftigelse
  • Flygtninges lempeligere adgang til permanent ophold

Derudover skal man som udlænding opfylde mindst 2 ud af 4 nye supplerende betingelser, som handler om krav til aktivt medborgerskab, beskæftigelse, indkomst og øgede danskkundskaber.

Ændring 1: Opholdskravet

Før de nyeste regler trådte i kraft, var det et krav, at en ansøger skulle have boet lovligt i Danmark i fem år forud for afgørelsen. Med de nye regler stiger de fem år til seks. Opholdskravet kan dog opfyldes efter fire år, hvis ansøgeren opfylder alle fire supplerende betingelser.

Ændring 2: Karensperiode ved kriminalitet

En karensperiode betegner en periode, hvor man er udelukket fra at kunne få deldelt permanent opholdstilladelse. De nye regler dikterer, at karensperioden hæves med 50 procent, hvis man har begået visse typer kriminalitet.

Ændring 3: Niveau af bestået danskprøve

Før de nyeste regler trådte i kraft, var det et krav, at en udlænding skulle bestå danskprøven Prøve i Dansk 1. Ifølge de nye regler skal man nu bestå Prøve i Dansk 2 eller en tilsvarende danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. 

Ændring 4: Krav om beskæftigelse

Ifølge de gamle regler skulle en udlænding have haft mindst tre års beskæftigelse inden for en periode på fem år. Ifølge de nye regler er det to år og seks måneder inden for tre år. Perioder med uddannelse eller beskæftigelse på deltid tæller ikke længere med i vurderingen.

Ændring 5: Flygtninges lempeligere adgang til permanent ophold

Den sidste ændring handler om afskaffelsen af reglen om, at flygtninge har lettere ved at få permanent ophold efter otte års lovligt ophold.

ArabicDanishEnglishSpanish