Permanent opholdstilladelse

Tidsubegrænset opholdstilladelse også kaldet permanent opholdstilladelse eller permanent visum (Permanent residence) er den opholdstilladelse som er den mest eftertragtet da man ikke behøver at forny eller forlænge denne opholdstilladelse når den er opnået.

Der er to ting ved at søge om forlængelse;

For det første koster det DKK 2.000,- i gebyrer til Udlændingestyrelsen at søge om forlængelse af sin midlertidig opholdstilladelse. Dette er et resultat af de nye regler der er trådt i kraft 2016.

Fordi det andet koster det tid at søge om forlængelse, og man skal være opmærksom på at man skal søge inden ens opholdstilladelse udløber.

Dette kan være svært og dyrt for personer som ufrivilligt skal betale for at få forlænget sin midlertidige opholdstilladelse, som før i tiden var gratis. Derfor ønsker mange borgere at opnå den permanente opholdstilladelse så de ikke skal bekymre sig om at betale gebyrer hvert andet tredje år, samt den tid der skal bruges på at søge igen og igen.

Den 15. Maj 2017 trådte nye regler om permanent opholdstilladelse i kraft. Dette betyder blandt andet man skal have arbejdet og opholdt sig i Danmark i længere tid. og have opfyldt sig i Danmark i længere tid. Reglerne gælder med tilbagevirkende kraft for alle ansøgninger om permanent ophold, som er indgivet fra og med den 15. marts 2017 eller senere.

Permanent opholdstilladelse grundlæggende betingelser:

Du kan opnå permanent opholdstilladelse hvis du opfylder følgende krav:

 • Betingelserne for den opholdstilladelse man har i forvejen skal stadig være opfyldt.
 • Man skal være mindst 18 år.
 • Boet lovligt i Danmark i mindst 8 år, medmindre man opfylder alle de supplerende betingelser nedenfor, som kun kræver man skal have boet lovligt i Danmark i 4 år.
 • Man må ikke have begået visse typer af kriminalitet (grov).
 • Som udgangspunkt må man ikke have forfalden gæld det til det offentlige, medmindre der er givet henstand til dette.
 • I 4 år inden ansøgningen indleveres må man ikke have modtaget offentlig hjælp – fx kontanthjælp.
 • Man skal have accepteret en erklæring om integration og aktivt medborgerskab (denne skal underskrives).
 • En bestået Prøve i Dansk 2, eller en tilsvarende prøve.
 • I de seneste 4 år skal man have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år og 6 måneder.
 • tidspunktet hvor man indgiver ansøgningen skal man være i arbejde, og det samme gælder når man modtager afgørelsen fra Udlændingestyrelsen.

Før i tiden plejede uddannelse at tælle med som fuldtidsbeskæftigelse men de nye regler har ændret dette og nu er det som udgangspunkt kun personer med arbejde der kan søge om permanent opholdstilladelse medmindre man er en af de nedenstående 3 grupper:

 1. Ung mellem 18-19 år, som har haft uafbrudt skolegang eller arbejde siden folkeskolen.
 2. Personer med et stærkt tilknytningsforhold til Danmark. Fx hvor den ene forældre har været dansk statsborger fra fødslen.
 3. Folkepensionist eller førtidspensionist.

Permanent opholdstilladelse supplerende betingelser:

De 4 supplerende betingelser i forbindelse med permanent opholdstilladelse er:

 1. Man skal have bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab ved at deltage i foreninger eller bestyrelser i mindst et år.
 2. Man har haft fuldtidsarbejde i 4 år af de seneste 4 og et halvt år.
 3. Man tjener gennemsnitligt 270.000,- eller derover de seneste 2 år.
 4. Man har bestået Dansk Prøve 3 eller højere.

Man skal opfylde mindst 2 af disse supplerende betingelser for at leve op til kravene om at kunne søge permanent opholdstilladelse. Det er ligegyldigt hvilke 2 af de 4 krav man opfylder.

Man skal opfylde to af de fire punkter ovenfor for at søge om permanent opholdstilladelse. 

Opfylder du ikke betingelserne?

Opfylder man ikke betingelserne for at opnå permanent opholdstilladelse kan man ikke få permanent opholdstilladelse, medmindre der findes særlig grund til dette. Dette kan være man har været i Danmark hele sit liv og har haft hele sin skolegang her. Eller man har et stærkt tilknytningsforhold til Danmark eller er førtidspensionist.

Derudover kan man godt søge om permanent opholdstilladelse og undtages fra at opfylde en eller flere af betingelserne hvis et afslag vil være i strid med de internationale forpligtelser som Danmark SKAL overholde eller FN’s handicapkonvention.

Dette kaldes at søge med dispensation. Det vil sige man kan søge om permanent opholdstilladelse med en dispensation ansøgning, hvori man fremlægger sin sag for myndighederne ofte gennem en jurist.

Tag kontakt nu og få hjælp til din opholdstilladelse. Første opkald og samtale er altid gratis. Ring 70 66 66 16 eller skriv til ss@vejentil.dk.

Gebyr:

Det koster DKK 3.700,- i gebyr til Udlændingestyrelsen at søge om permanent opholdstilladelse. Hvis man søger om dette og modtager et afslag bliver ens midlertidig opholdstilladelse automatisk forlænget.

Opfylder du alle krav:

Opfylder man alle de krav som nævnt på siden her kan man søge om permanent opholdstilladelse allerede efter 4 år. Det vil sige man skal opfylde alle de grundlæggende krav samt opfylde ALLE fire krav i de supplerende betingelser.