Blog

Familiesammenføring – fritagelse for regler – forhåndsgodkendelse – EU regler

Familiesammenføring

For at kunne ansøge om familiesammenføring skal bl.a. følgende betingelser være opfyldt:

Din ægtefælle/partner fra udlandet skal have været i Danmark mindst en gang på visum eller visumfri ophold. Det ophold hvor man evt. søger om familiesammenføring gælder også.

Den herboende ansøger skal have bopæl i Danmark og have fast opholdstilladelse eller dansk pas (EU-pas kan også bruges). Derudover er der en aldersgrænse for at få familiesammenføring med din ægtefælle/partner i Danmark. Begge ansøgere skal være mindst 23 en halv den dag der søges.

Derudover er der den vigtigste regel, at man skal være gift, eller have haft samme adresse som din ægtefælle/partner i mindst 18 måneder.

Familiesammenføring i Danmark

Familiesammenføring i Danmark er en af de sværeste i hele EU hvis ikke verdenen.

Familiesammenføring er en ordning, der giver borgere i Danmark mulighed for at få deres familie herunder ægtefæller/partnere/børn til Danmark. Familiesammenføring kan ske på 2 forskellige måder, enten via national familiesammenføring eller EU-familiesammenføring.

Hvis du har en lovlig opholdstilladelse tilknyttet til Danmark, f.eks. som studerende eller udlænding med arbejdstilladelse til at opholde sig her i landet, kan man også søge familiesammenføring som medfølgende familiemedlem, hvilket der ikke er nogen betingelser til udover at man skal bevise at man er i familie ved fx vielsesattest.

Økonomi ved national familiesammenføring – ved EU familiesammenføring stilles ingen krav om økonomi

For at opnå familiesammenføring til din ægtefælle kræves der økonomisk sikkerhed hos den herboende ansøger. Udover at man skal betale et gebyr til styrelsen på 10.330 kr. skal der også stilles sikkerhed hos banken på 107.000 kr.

Derudover må man ikke være straffet for vold mod tidligere partnere eller børn, eller have gæld til det offentlige på over 100.000 kr.

Hvis man ikke har dansk pas, skal man have haft permanent opholdstilladelse i mindst 3 år.

Hvis du er statsborger i en EU-/EØS-stat eller Schweiz, har du ret til at søge om familiesammenføring med et familiemedlem uden for EU/EØS.

Ægtefællesammenføring er en mulighed for udlændinge, der ønsker at bo i Danmark sammen med deres ægtefælle eller registrerede partner, hvis denne udlænding har et EU pas fra fx Spanien. Hans eller hendes familiemedlemmer kan også opnå familiesammenføring uden at der stilles nogen krav. Dette gælder også familiemedlemmer fra lande udenfor EU.

For at ansøge om ægtefællesammenføring skal parret være gift eller have indgået et registreret partnerskab, og ægtefællen uden for Danmark skal opfylde en række krav, såsom at have et gyldigt pas, ikke være straffet for nogen kriminalitet og ikke være en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Derudover skal parret kunne dokumentere, at de har tilstrækkelige midler til at forsørge sig selv og at de har et tilstrækkeligt sted at bo i Danmark.

Ansøgningen om ægtefællesammenføring skal indgives til SIRI og behandlingstiden maksimalt tage 3 måneder. Det er vigtigt at bemærke, at indgivelse af ægtefællesammenføring ansøgning på lovligt grundlag i Danmark automatisk giver ret til opholdstilladelse i Danmark, også kaldet processuelt ophold.

Betingelserne kan man blive fritaget fra hvis man har et barn i Danmark i forvejen med en anden person, eller hvis man er flygtning, handicappet, eller kan fravige af andre særlige årsager.

Det er muligt at fravige alle reglerne for national familiesammenføring, hvis man har et barn sammen eller har barn fra tidligere. Det betyder at man søger uden at leve på til nogen betingelse og man vil kunne opnå opholdstilladelse i Danmark. Dette er kun muligt pga. af de internationale regler som beskytter retten til familieliv EMRK art. 8.

For at få godkendt en ansøgning om ægtefællesammenføring kræver det, at parret kan dokumentere deres ægteskab eller registrerede partnerskab, samt at de har et fælles hjem og økonomi. Derudover skal den ansøgende kunne dokumentere, at de har tilstrækkelige bolig- og levevilkår til at modtage ægtefællen eller samleveren i Danmark.

Det kan være svært at opfylde alle kravene for ægtefællesammenføring, især hvis man har en lav indkomst eller manglende boligforhold. Også sprogkrav kan være en hindring, da ægtefællen eller samleveren skal kunne tale og forstå dansk.

Ansøgningsprocessen kan også være tidskrævende og bureaukratisk. Det er vigtigt at bemærke, at reglerne og kravene for ægtefællesammenføring kan ændre sig over tid og kan variere afhængigt af den ansøgernes nationalitet. Det er derfor vigtigt at undersøge de aktuelle regler og krav, inden man ansøger om ægtefællesammenføring, hvilket man kan ved at ringe til os på +45-70258060.

Fritaget eller ikke

Hvis du er forælder til et barn, der allerede er i Danmark, eller hvis du er blevet tildelt flygtningestatus, kan du være fritaget fra kravet om, at begge forældre skal kunne forsørge sig selv.

Du vil også være fritaget for dette krav, hvis din partner ikke kan finde arbejde på grund af sundhedsproblemer eller andre årsager, der ligger uden for hans/hendes kontrol. Det samme gælder, hvis ingen af forældrene kan finde arbejde, fordi de er handicappede, gravide eller syge med kræft eller AIDS og forventer ikke at leve længe nok.

Almindelige betingelser

Hvis du er en EU-borger, kan du bo i Danmark uden at være DK statsborger. Men hvis du ønsker en opholdstilladelse til et familiemedlem via familiesammenføring, vil kravene være anderledes end hvis du var en dansk statsborger. Det er meget nemmere for en EU-borger at søge familiesammenføring.

Det vil sige at minimumsalderen for ansøgeren er 18 år. Han eller hun skal have dokumenterede bånd til Danmark enten via en vielsesattest til dig, eller ved fødselsattest.

For at kunne ansøge om national familiesammenføring skal bl.a. følgende betingelser være opfyldt:

For at kunne ansøge om familiesammenføring skal bl.a. følgende betingelser være opfyldt:

  • Du må ikke være gift med en anden person.
  • Du skal have opholdstilladelse i Danmark eller DK/EU pas.
  • Du skal have et rimeligt økonomisk grundlag, dvs., at du kan forsørge din ægtefælle/samlever foruden dig selv.
  • Dansk Prøve 3
  • Arbejde i mindst 5 år af dit liv eller uddannelse

Kan man vide på forhånd om man kan få familiesammenføring?

Vi hjælper med at opfylde betingelserne for familiesammenføring, og vi har erfaring i ansøgningen af familiesammenføring til Danmark. Hvis du kommer til et møde hvor de kan gennemgå din sag kan vi oplyse dig om du lever op til reglerne og hvilke regler du har mulighed for at bruge.

Kontakt os på +45-70258060

 

Udover Hadi Hassan kan du på kontoret møde:

Sofie Wind
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
sw@vejentil.dk

Maria Nielsen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
mm@vejentil.dk

Katrine pedersen

Katrine Pedersen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
kp@vejentil.dk

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk