Statsborgerskab

Selv hvis du opfylder kravene til at opnå dansk statsborgerskab skal din ansøgning overholde en række formelle regler. Manglende overholdelse fører til afvisning og længere sagsbehandlingstid.

Vi hjælper klienter fra bl.a. Colombia, Filippinerne, Afghanistan, Marokko, Thailand og Indien med deres ansøgninger til dansk statsborgerskab. Vi sikrer overholdelse af samtlige formelle regler og varetager den løbende kontakt med de relevante danske myndigheder. Vores sagsbehandling sikrer hurtig sagsbehandling og godkendelse ved første ansøgning – og vi holder dig orienteret hele vejen igennem.

Det starter med en gratis og uforpligtende samtale:

Tag kontakt nu og få hjælp til opnåelse af dansk statsborgerskab. Første opkald og samtale er altid gratis. Ring 81 61 91 39 eller skriv til ss@vejentil.dk.

Efter grundloven kan en udlænding kun erhverve dansk statsborgerskab ved lov, hvilket betyder det skal besluttes i Folketinget, før dansk statsborgerskab kan tildeles til en ansøger.

Dobbelt statsborgerskab:

Tidligere har det været sådan at man skulle give afkald på sit tidligere statsborgerskab for at opnå dansk statsborgerskab, men sådan er det ikke mere fra d. 1 september 2015, da der er vedtaget nye regler som gør det muligt at have dobbelt statsborgerskab.

Det betyder en dansk statsborgere kan erhverve nyt pas i et andet land, samtidig med at beholde sit danske pas, hvis det er muligt i det pågældende land.

Lov om dansk indfødsret er blevet ændret til mange danskers glæde, som arbejder i udlandet, da det åbner mange professionelle og personlige døre. Fx kan en dansk borger få amerikansk statsborgerskab og arbejde for den føderale amerikanske regering. Før i tiden skulle man opgive sit danske/EU statsborgerskab.

For at opnå dansk statsborgerskab ved lov, skal du leve op til en række krav som ser således ud:

  • Tro og love-erklæring. 
  • Ren straffeattest.
  • Danskkundskaber
  • Statsborgerskabsprøve
  • Ophold
  • Økonomi
  • Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark.                                              

Tro og love-erklæring:

Det er en betingelse for at blive dansk statsborger at ansøgeren lover troskab og loyalitet overfor samfundet. Det sker i form af en underskrift. Derudover er det en betingelse at ansøgeren erklærer at overholde dansk lovgivning og respektere grundlæggende danske retsprincipper.

Ren straffeattest:

Ansøgeren kan ikke tildeles dansk statsborgerskab hvis personen er idømt ubetinget frihedsstraf på mindst halvandet år. Derudover kan personer der idømt mindst 60 dage ubetinget frihedsstraf for fx terrorisme heller ikke ansøge om statsborgerskab.

Danskkundskaber:

For at ansøge om dansk statsborgerskab, skal ens danskkundskaber dokumenteres med et bevis, som skal vedlægges ansøgningen. Dette er en bestået Prøve i dansk 2.

Statsborgerskabsprøve:

Også kaldet indfødsretsprøven skal bestås. Fra 1. september 2015 er prøven blevet gjort sværere som følge af en ny regering. Lærematerialet, Folkestyre og hverdagsliv i Danmark, som er udarbejdet til dette, kan bruges til forberedelse.

Der gælder særlige regler for børn, hvilket betyder et barn kun kan blive dansk statsborger hvis en af forældre bliver tildelt statsborgerskab. Derudover gælder der særlige regler for adoptivbørn og børn der ikke har mulighed for at blive tildelt statsborgerskab gennem deres forældre.

Ophold:

Det er en betingelse at ansøgeren har haft fast, uafbrudt ophold i Danmark i mindst 9 år.

Der gælder særlige betingelser for bestemte grupper af ansøgere, hvilket betyder opholdsperiodens længde krav kan blive mindre.

 • Flygtninge kan blive tildelt statsborgerskab efter 8 år.
 • Nordiske statsborgere kan blive tildelt statsborgerskab efter 2 år.
 • En person der er gift og bor med en dansk statsborger, kan længden sættes ned til mellem 6 og 8 års ophold.
 • Børn under 15 år, kan blive tildelt dansk statsborgerskab når de fylder 18 år.
 • Ansøgere der har taget en dansk uddannelse på mindst 3 år, kan blive tildelt dansk statsborgerskab efter 5 års uafbrudt ophold her i landet.

Økonomi:

Dansk statsborgerskab kan ikke opnås hvis gæld til det offentlige stadig er forfalden. Det gælder bistand, børnebidrag, betaling til daginstitution, boligstøtte, boligindskudslån, skatter og afgifter.

Derfor er det vigtigt at alt gæld bliver betalt inden man forsøger at ansøge om dansk statsborgerskab, da det bliver checket.

Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark:

Det er en betingelse for at opnå dansk statsborgerskab at ansøgeren har haft tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark. Der er dog undtagelser til dette krav, hvis ansøger er nordisk, tidligere dansk, dansksindende sydslevigere eller hvis ægtefællen arbejder i udlandet for danske interesser.

Sie können sich auch Folgendes ansehen:

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk