Permanent opholdstilladelse

Tidsubegrænset opholdstilladelse også kaldet permanent opholdstilladelse (Permanent residence card) er den opholdstilladelse som er den mest eftertragtet, da man ikke behøver at forny eller forlænge denne opholdstilladelse når den er opnået.

Der er to ting ved at søge om forlængelse;

For det første koster det DKK 2.000,- i gebyrer til Udlændingestyrelsen at søge om forlængelse af sin midlertidig opholdstilladelse. Dette er et resultat af de nye regler der er trådt i kraft 2016.

Fordi det andet koster det tid at søge om forlængelse, og man skal være opmærksom på at man skal søge inden ens opholdstilladelse udløber.

Dette kan være svært og dyrt for personer som ufrivilligt skal betale for at få forlænget sin midlertidige opholdstilladelse, som før i tiden var gratis. Derfor ønsker mange borgere at opnå den permanente opholdstilladelse, så de ikke skal bekymre sig om at betale gebyrer til staten hvert andet til tredje år, samt den tid der skal bruges på at søge igen og igen.

Permanent opholdstilladelse grundlæggende betingelser:

Du kan opnå permanent opholdstilladelse hvis du opfylder følgende krav:

 • Betingelserne for den opholdstilladelse man har i forvejen, skal stadig være opfyldt.
 • Man skal være mindst 18 år.
 • Boet lovligt i Danmark i mindst 8 år, medmindre man opfylder alle de supplerende betingelser nedenfor, som kun kræver man skal have boet lovligt i Danmark i 4 år.
 • Man må ikke have begået visse typer af kriminalitet (grov).
 • Som udgangspunkt må man ikke have forfalden gæld det til det offentlige, medmindre der er givet henstand til dette.
 • I 4 år inden ansøgningen indleveres må man ikke have modtaget offentlig hjælp – fx kontanthjælp.
 • Man skal have accepteret en erklæring om integration og aktivt medborgerskab (denne skal underskrives).
 • En bestået Prøve i Dansk 2, eller en tilsvarende prøve.
 • I de seneste 4 år skal man have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år og 6 måneder.
 • tidspunktet hvor man indgiver ansøgningen skal man være i arbejde, og det samme gælder når man modtager afgørelsen fra Udlændingestyrelsen.

Før i tiden plejede uddannelse at tælle med som fuldtidsbeskæftigelse men de nye regler har ændret dette og nu er det som udgangspunkt kun personer med arbejde der kan søge om permanent opholdstilladelse medmindre man er en af de nedenstående 3 grupper:

 1. Ung mellem 18-19 år, som har haft uafbrudt skolegang eller arbejde siden folkeskolen.
 2. Personer med et stærkt tilknytningsforhold til Danmark. Fx hvor den ene forældre har været dansk statsborger fra fødslen.
 3. Folkepensionist eller førtidspensionist.

Permanent opholdstilladelse supplerende betingelser:

De 4 supplerende betingelser i forbindelse med permanent opholdstilladelse er:

 1. Man skal have bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab ved at deltage i foreninger eller bestyrelser i mindst et år.
 2. Man har haft fuldtidsarbejde i 4 år af de seneste 4 og et halvt år.
 3. Man tjener gennemsnitligt 280.000,- eller derover de seneste 2 år.
 4. Man har bestået Dansk Prøve 3 eller højere.

Man skal opfylde mindst 2 af disse supplerende betingelser for at leve op til kravene om at kunne søge permanent opholdstilladelse. Det er ligegyldigt hvilke 2 af de 4 krav man opfylder.

Man skal opfylde to af de fire punkter ovenfor for at søge om permanent opholdstilladelse. 

Opfylder du ikke betingelserne?

Personer der er undtaget

Man kan være undtaget fra at skulle opfylde en eller flere af både de grundlæggende og supplerende betingelser, hvis man har en langvarig fysisk, psykisk intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som det er defineret i FN’s Handicapkonvention.

Et eksempel kan være, at man er diagnosticeret ordblind (dysleksi) af en specialist inden for dette område, og derfor ikke kan tage Prøve i Dansk 2 eller 3. Der kræves grundig dokumentation, og en udtalelse fra ens egen læge er som regel ikke nok til at give dispensation for dette krav.

Født i Danmark

Mange tror, at det forhold, at man er født i Danmark og har boet hele sit liv her er dispensationsgrund til fx betingelsen om fuldtidsarbejde.

I NemFamiliesammenføring er vi fuldt forstående over for den argumentation, men desværre er der ikke efter udlændingeloven eller i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention givet en dispensationsadgang på den baggrund.

Unge mellem 18 og 19 år

Man skal være opmærksom på, at der lempeligere betingelser at opfylde, hvis man søger om permanent ophold inden man fylder 19 år. Disse betingelser er, at man har været i uafbrudt uddannelse eller fuldtidsarbejde siden afslutning af folkeskolen og har boet i Danmark i mindst 8 år.

Derfor er det vigtigt at tjekke, om man har permanent opholdstilladelse, når man fylder 18 år. Hvis ikke, er det en god ide at søge om det, så man få permanent opholdstilladelse under de lempeligere betingelser.

Andre

Man har et stærkt tilknytningsforhold til Danmark og er det danske mindretal i sydslevig eller er førtidspensionist.

Permanent opholdstilladelse efter EU-reglerne

Det er også en mulighed at få permanent opholdstilladelse efter EU-reglerne, hvis man oprindeligt har fået opholdstilladelse i Danmark som familiemedlem (fx ægtefælle) til en EU-borger, der har benyttet sig af reglerne om fri bevægelighed. Dette vil sige, at EU-borgeren har haft faktisk og reelt ophold i et EU-land, og derefter er vendt tilbage til Danmark for at bo.

Efter EU-reglerne får man permanent ophold allerede efter 5 år, hvis man kan bevise, at man har haft lovligt ophold i Danmark de sidste 5 år. Dette kan man bevise ved at vedlægge OD1 ansøgningsblanketten årsopgørelser fra SKAT, og evt lønsedler.

Hvis ens familiemedlem allerede har permanent opholdstilladelse i Danmark, skal man blot vedlægge ansøgningen dokumentation for dette.

Bemærk, at hvis den person, man er familiemedlem til, er dansk statsborger, er det OD2/D skemaet, man skal bruge.

Tag kontakt nu og få hjælp til din opholdstilladelse. Første opkald og samtale er altid gratis. Ring 70 66 66 16 eller skriv til ss@vejentil.dk.

Gebyr:

Det koster DKK 4.000,- i gebyr til Udlændingestyrelsen at søge om permanent opholdstilladelse. Hvis man søger om dette og modtager et afslag bliver ens midlertidig opholdstilladelse automatisk forlænget. Søger man om EU permanent opholdstilladelse er det gratis.

Opfylder du alle krav:

Opfylder man alle de krav som nævnt på siden her kan man søge om permanent opholdstilladelse allerede efter 4 år. Det vil sige man skal opfylde alle de grundlæggende krav samt opfylde ALLE fire krav i de supplerende betingelser.

 

 

Udover Hadi Hassan kan du på kontoret møde:

Sofie Wind
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
sw@vejentil.dk

Maria Nielsen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
mm@vejentil.dk

Katrine pedersen

Katrine Pedersen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
kp@vejentil.dk

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk