Category: Nyheder

Familiesammenføring Danmark 2020 – de to venner fra Valby!

Der findes mange forskellige familiesammenføringer i Danmark. Herunder, gennemgår vi to meget forskellige scenarier taget ud af hverdagen, hvor to venner fra Valby, søgte familiesammenføring i Danmark. Begge havde dog to helt forskellige sagsforløb, selvom de opfylder præcis de samme krav. De to barndomsvenner fra Valby Et eksempel vi kan komme med idag, som belyser […]

Read More

Biometri – Corona ansøgning om familiesammenføring

Hvordan kan man få optaget biometri ved indlevering af ansøgning om familiesammenføring eller fx. ved forlængelse. Det har igennem længere tid ikke været muligt at få optaget biometri hos hverken Udlændingestyrelsen eller politiet i Danmark. Udlændingestyrelsen har derfor forlænget fristen for at få optaget biometri. Normalt skal man have optaget biometri senest 14 dage efter, […]

Read More

Ny Corona Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19

Virksomheder kan få delvis kompensation for lønudgifter til fyringstruede medarbejdere som følge af covid-19 og hvad har det betydning for din udenlandske mand eller kone? Kan de modtage denne støtte uden risiko for at blive smidt ud af landet? Lønkompensation En arbejdsgiver, der modtager lønkompensation i medfør af aktstykke om etablering af en midlertidig lønkompensationsordning […]

Read More

Turistvisum til Danmark under Corona nedlukning

STATUS OMKRING TURISTVISUM – 31 marts 2020 De danske myndigheder har meddelt, at der er en midlertidig nedlukning for modtagelse af visumansøgninger til Danmark. Dette skyldes den aktuelle situation med Corona (covid-19), hvor der i øjeblikket er begrænsede muligheder for indrejse i Danmark. Derfor er det midlertidigt ikke muligt at søge om visum til Danmark […]

Read More

Corona virus

NemFamiliesammenføring kontoret på Frederiksberg, lukker i de kommende 14 dage. Den danske regering har onsdag den 11. marts udmeldt en række forebyggende tiltag i forbindelse med udbruddet af Covid-19 (Coronavirus). Det medfører, at NemFamiliesammenføring midlertidigt lukker for personligt fremmøde på kontoret. Der vil derfor være lukket for personligt fremmøde hos os på Lindevangs alle 3, […]

Read More

Dansk indfødsret – Dansk statsborgerskab

For at erhverve sig dansk indfødsret skal man leve op til en række krav: For det første stilles der krav om, at ansøgeren skal have permanent opholdstilladelse. Der stilles for at få permanent opholdstilladelse krav om, at ansøger skal have været i Danmark i 8 år, så man har ofte været her i over 9 […]

Read More

Beløbsordning I Danmark

Du kan søge opholds- eller arbejdstilladelse efter beløbsordningen, hvis du i Danmark er blevet tilbudt et job med høj løn. Dette kræver dog opfyldelse af nogle bestemte betingelser, som er: Bestemt årlig løn Det kræves, at det tilbudte job er med en årlig løn på mindst 426.985.06 kr. Beløbet reguleres hvert år den 1. januar. […]

Read More

Betingelser for ægtefællesammenføring

Krav til begge: Det kræver et gyldigt ægteskab eller fast samliv Et gyldigt ægteskab skal kunne anerkendes efter dansk ret. Det skal derfor være indgået efter gældende regler i det land, hvor vielsen er foretaget, og det skal være i overensstemmelse med grundlæggende danske retsprincipper. Det vil sige, at begge parter fysisk skal have været […]

Read More

Tilknytningskravet versus integrationskravet

Den 1. juli 2018 trådte den ny lov om ændring af udlændingeloven i kraft (1). Årsagen til at lovændringerne stadig er relevante fra før til nu, er at mange af vores klienter tidligere har ansøgt om ægtefællesammenføring før skæringsdatoen den 1. juli 2018 og derfor fortsat har verserende sager om ægtefællesammenføring hos Nem Familiesammenføring. I […]

Read More

Visum med fokus på turistvisum

Turist visum Visum findes i mange forskellige former: turistvisum, Schengenvisum, transitvisum, nationalt visum med flere. Denne artikel har dog fokus på turistvisum, fordi dette ofte anvendes, når en persons udenlandske ægtefælle skal til Danmark med henblik på en familiesammenføring. I forhold til hvilke områder, man må begå sig på, når man får visum, skal der […]

Read More

Udover Hadi Hassan kan du på kontoret møde:

Sofie Wind
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
sw@vejentil.dk

Maria Nielsen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
mm@vejentil.dk

Katrine pedersen

Katrine Pedersen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
kp@vejentil.dk

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk