Category: Nyheder

Opholdstilladelse – regler ved ægtefællesammenføring

Hvis din ægtefælle er udenlandsk statsborger, men du selv har dansk statsborgerskab, er det muligt, at han eller hun kan få tildelt opholdstilladelse på baggrund heraf.

Read More

Nyheder fra regeringen angående familiesammenføring: Hjemvendte udlandsdanskere

Efter adskillige problematiske afgørelser har regeringen den 25. maj 2017 indført en særlig overgangsordning for hjemvendte udlandsdanskere, hvis ægtefæller har fået afslag på familiesammenføring.

Read More

Afslag på familiesammenføring – hvad nu?

Desværre er det muligt, at du modtager et afslag efter at have søgt om familiesammenføring. Efter et afslag er der dog en række ting, du kan gøre. Og det er under en række betingelser muligt at klage over afgørelsen og/eller søge om familiesammenføring på ny. Herunder kan du læse mere om, hvorfor der i visse […]

Read More

Permanent opholdstilladelse – Medborgerskabsprøven

Hvis man ønsker permanent opholdstilladelse i Danmark uden at blive dansk statsborger (via indfødsretsprøven), kan man gøre dette via medborgerskabsprøven. Udover at leve op til en række grundlæggende betingelser skal man ydermere opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, såfremt man har bestået medborgerskabsprøven. Læs mere om medborgerskabsprøven herunder.

Read More

Betingelser for at opnå dansk statsborgerskab

For at opnå dansk statsborgerskab skal man igennem en indfødsretsprøve. Denne indeholder en række betingelser, som skal være opfyldte, for at man kan blive tildelt dansk statsborgerskab. Herunder kan du læse mere om de enkelte betingelser.

Read More

Tilknytningskravet – 26 års reglen – Nye regler

Tilknytningskravet er en af de betingelser som bliver stillet i forbindelse med familiesammenføring, udover de andre krav som bliver stillet til begge parter. Hidtil regler – 26 års reglen Efter udlændingelovens § 9, stk. 7 har det hidtil været sådan, at ægtefæller, der søgte om familiesammenføring i Danmark, skulle opfylde et krav om, at ægtefællernes samlede tilknytning […]

Read More

Økonomisk sikkerhedstillelse

Når man skal søge om familiesammenføring, skal der som udgangspunkt stilles en økonomisk garanti på 54.290,00 kr. og det er udover gebyret, man skal betale til Udlændingestyrelsen. Denne garanti skal man stille i banken, på en deponeringskonto, hvor de bliver fastfrosset. Det vil sige man kan ikke bruge dem. Garantien bliver på bank kontoen i […]

Read More

Hvordan får man automatisk dansk statsborgerskab?

Der findes flere forskellige måder, hvorpå man kan få dansk statsborgerskab. Man kan søge om det, men man kan også få det tildelt automatisk. Sidstnævnte kan ske på følgende måder: Ved et barns fødsel Ved forældrenes ægteskab efter et barns fødsel Hvis en dansk statsborger adopterer

Read More

Fratagelse af dansk statsborgerskab ved dom

Hvis man som udlænding har fået tildelt statsborgerskab i Danmark, kan man risikere at få det frataget ved dom. Dette kan ske på to måder: Hvis man gør forbrydelse mod statens sikkerhed Hvis man har løjet, da man erhvervede sig det Forbrydelse mod statens sikkerhed

Read More

Nye regler for permanent opholdstilladelse pr. 5. februar 2016

Den 5. februar 2016 trådte der nye regler i kraft vedrørende betingelser for permanent opholdstilladelse. De nye regler gælder for alle ansøgere fra og med den 10. december 2015 og frem. Ændringer i betingelserne De nye regler omhandler de grundlæggende betingelser, som man som udlænding skal opfylde for at få permanent opholdstilladelse. Der er nye […]

Read More
ArabicDanishEnglishSpanish