Category: Nyheder

Sikkerhedsstillelse – Økonomisk betingelse ved familiesammenføring

Ved en ansøgning om familiesammenføring stilles der både krav til ansøger og herboende. Ét af de krav, der stilles til herboende – det vil sige, den person der bor i Danmark – er, at vedkommende skal stille økonomisk sikkerhed. Penge? Hvorfor? Du skal som ansøgerens ægtefælle stille en sikkerhed på 102.000 kr. (2019-niveau) i banken. […]

Read More

Boligkravslisten i forbindelse med familiesammenføring

Én af betingelserne for at få familiesammenføring er, at herboendes bolig ikke må ligge i et område, som er omfattet af boligkravslisten. Boligkravslisten kaldes i folkemunde ghettolisten. Områderne fremgår af bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring jf. udlændingelovens § 9, stk. 7. De kriterier der ligges vægt på ved vurderingen af, om et boligområde skal på […]

Read More

Job

NemFamiliesammenføring søger 2 stud.jur. til opstart 1. september 2019. NemFamiliesammenføring ApS er et etableret kontor på Frederiksberg, med 4 ansatte i alt. Vi beskæftiger os primært med udlændingeret, herunder opholdstilladelser og familiesammenføringer i Danmark. Vores kunder er primært herboende danskere, der ønsker at få ægtefæller hertil. Vi behandler ligeledes sager, der omhandler menneskerettigheder og brud på samme. Som […]

Read More

Mulighed for at udskyde flygtninges ret til familiesammenføring

Pr. den 1. marts 2019 skal udlændinge- og integrationsministeren aktivere et månedligt loft over antallet af opholdstilladelser, der gives på baggrund af familiesammenføring til herboende flygtninge (1), når antallet af asylansøgninger i Danmark stiger markant over kort tid (2).   Hvis ministeren aktiverer sådant et loft, vil Udlændingestyrelsen hver måned være nødsaget til at tage […]

Read More

Bortfald af opholdstilladelse

Sommerferien er over os – og her kan ens opholdstilladelse bortfalde, hvis man i månedsvis opholder sig uden for Danmark! Vores kerneområde er familiesammenføringssager i Nem Familiesammenføring, det sker dog af og til – og især i ferieperioder samt ved særlige begivenheder – at personer rejser ud af Danmark i længere tid og måske ikke […]

Read More

Dansk prøver – Familiesammenføring – Krav – afslag pga dansk prøve

Sprogkravene og dispensationsmuligheder Udlændingestyrelsen kan stille krav om, at man har tre forskellige danskprøver i udlændingeretten. Der er prøve i dansk 1, dansk 2 eller dansk 3. Alle tre prøver består er en mundtlig og en skriftlig del. Dette skriv vil have fokus på prøve i dansk 3. Når man skal ansøge om familiesammenføring er […]

Read More

Boligkrav i forbindelse med ansøgning om familiesammenføring!

I forbindelse med ansøgning om familiesammenføring stilles der en række krav om, hvilken bolig man skal bo i. For det første skal ansøgerens ægtefælle, herboende bo fast i Danmark og råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse. Det betyder, at herboende skal eje, leje eller fremleje den bolig, hvor man skal bo. Derudover stilles […]

Read More

Familiesammenføring – Danmark tabte principel sag ved EU-domstol om tyrkisk familie

NemFamiliesammenføring følger med spænding med i principiel sag hos EU-Domstolen. Dommen er lige blevet afsagt i onsdags d. 10 juli og handler om en dansk-tyrkisk familie, der ikke blev meddelt familiesammenføring tilbage i 2010, da de gerne ville bo i Danmark. Sagens baggrund: Den konkrete sag handler om et tyrkisk par, som for ni år […]

Read More

Afslag på familiesammenføring – langvarig klagesag! Hvordan?

Langvarig klagesag hos NemFamiliesammenføring NemFamiliesammenføring har igennem det sidste halvandet års tid arbejdet på en sag, som gør os stærkt urolige over den sagsbehandling, der foregår hos udlændingemyndighederne. Vores klienter i denne sag er et ægtepar, hvor den herboende person er dansk statsborger, og ansøgeren er egyptisk statsborger. Parret har sammen to børn, der begge […]

Read More

Nye regler for ægtefællesammenføring 2018

4 juni 2018 blev de nye regler om familiesammenføring herunder ægtefællesammenføring vedtaget i Folketinget, som gælder fra d. 1 juli 2018. Det betyder at alle ansøgninger indgivet inden 1 juli 2018 kommer under de nuværende regler, og alle ansøgninger indgivet EFTER d. 1 juli 2018 kommer under de nye regler. Ændringen af udlændingeloven betyder skærpet […]

Read More
ArabicDanishEnglishSpanish