Category: Nyheder

Særbørn – familiesammenføring – fritagelse for sikkerhed og betingelser

I juraen skelnes der mellem fælles børn og særbørn. Fælles børn er børn, som du og din ægtefælle har sammen. Et særbarn er et barn, hvor kun den ene af to ægtefæller eller samlevere er biologiske forældre til. Juridisk er der forskel på om de børn, man har er fælles børn eller særbørn. Når det […]

Read More

Hvordan bliver man gift i Danmark med en udlænding?

Formkrav til prøvelsesattester ved Familieretshuset behandling af ansøgninger om prøvelsesattester Hos NemFamiliesammenføring hjælper vi med alle skridt i en ægtefællesammenføringssag – herunder rådgiver vi mange kærester og forlovede, der ønsker at blive gift i Danmark og det kræver en såkaldt prøvelsesattest forud for vielsen, for at vi derefter behørigt kan ansøge om en ægtefællesammenføring. Prøvelseattest: […]

Read More

Permanent opholdstilladelse som ung

Normalt stilles der en lang række betingelser, hvis du skal ansøge om permanent opholdstilladelse. Hvis du som ansøger er mellem 18 og 19 år, gælder der dog helt særlige regler. Reglerne er lempeligere end de almindelige regler for permanent opholdstilladelse. Reglerne er særligt relevante, hvis du fremadrettet vil tage en uddannelse, og hvis der dermed […]

Read More

Familiesammenføring i Danmark

En familiesammenføring omhandler ofte, at sammenføre et familiemedlem, som befinder sig i Danmark, med en udenlandsk del af familien. En familiesammenføring er i bund og grund en tilladelse til sammenføring for familiemedlemmer, der ikke er bosiddende i Danmark. På den måde er det muligt at udstede opholdstilladelse, således at vedkommende lovligt kan opholde sig landet […]

Read More

Ægtefællesammenføring og proforma

Hos Nem Familiesammenføring rådgiver vi vores klienter om forhold i ægtefællesammenføringssager i Danmark – herunder om proforma. Proforma ægteskab i ægtefællesammenføringssager betyder, at et ægteskab er indgået alene med henblik på at opnå opholdstilladelse i Danmark. Der står om proforma i udlændingelovens § 9, stk. 12 (1) og i ægteskabslovens § 8 a (2). Foreligger […]

Read More

Sikkerhedsstillelse – Økonomisk betingelse ved familiesammenføring

Ved en ansøgning om familiesammenføring stilles der både krav til ansøger og herboende. Ét af de krav, der stilles til herboende – det vil sige, den person der bor i Danmark – er, at vedkommende skal stille økonomisk sikkerhed. Penge? Hvorfor? Du skal som ansøgerens ægtefælle stille en sikkerhed på 102.000 kr. (2019-niveau) i banken. […]

Read More

Boligkravslisten i forbindelse med familiesammenføring

Én af betingelserne for at få familiesammenføring er, at herboendes bolig ikke må ligge i et område, som er omfattet af boligkravslisten. Boligkravslisten kaldes i folkemunde ghettolisten. Områderne fremgår af bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring jf. udlændingelovens § 9, stk. 7. De kriterier der ligges vægt på ved vurderingen af, om et boligområde skal på […]

Read More

Job

NemFamiliesammenføring søger 2 stud.jur. til opstart 1. september 2019. NemFamiliesammenføring ApS er et etableret kontor på Frederiksberg, med 4 ansatte i alt. Vi beskæftiger os primært med udlændingeret, herunder opholdstilladelser og familiesammenføringer i Danmark. Vores kunder er primært herboende danskere, der ønsker at få ægtefæller hertil. Vi behandler ligeledes sager, der omhandler menneskerettigheder og brud på samme. Som […]

Read More

Mulighed for at udskyde flygtninges ret til familiesammenføring

Pr. den 1. marts 2019 skal udlændinge- og integrationsministeren aktivere et månedligt loft over antallet af opholdstilladelser, der gives på baggrund af familiesammenføring til herboende flygtninge (1), når antallet af asylansøgninger i Danmark stiger markant over kort tid (2).   Hvis ministeren aktiverer sådant et loft, vil Udlændingestyrelsen hver måned være nødsaget til at tage […]

Read More

Bortfald af opholdstilladelse

Sommerferien er over os – og her kan ens opholdstilladelse bortfalde, hvis man i månedsvis opholder sig uden for Danmark! Vores kerneområde er familiesammenføringssager i Nem Familiesammenføring, det sker dog af og til – og især i ferieperioder samt ved særlige begivenheder – at personer rejser ud af Danmark i længere tid og måske ikke […]

Read More

Udover Hadi Hassan kan du på kontoret møde:

Sofie Wind
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
sw@vejentil.dk

Maria Nielsen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
mm@vejentil.dk

Katrine pedersen

Katrine Pedersen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
kp@vejentil.dk

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk