Blog

Hvordan bliver man gift i Danmark med en udlænding?

Formkrav til prøvelsesattester ved Familieretshuset behandling af ansøgninger om prøvelsesattester

Hos NemFamiliesammenføring hjælper vi med alle skridt i en ægtefællesammenføringssag – herunder rådgiver vi mange kærester og forlovede, der ønsker at blive gift i Danmark og det kræver en såkaldt prøvelsesattest forud for vielsen, for at vi derefter behørigt kan ansøge om en ægtefællesammenføring.

Prøvelseattest:

Det er en særskilt myndighed i Danmark, som udsteder prøvelsesattester.

Tidligere var det Statsamtet, der vurderede, hvornår betingelser for en prøvelsesattest var opfyldt.

Pr. den 1. april 2019 blev Statsamtet nedlagt og en ny myndighed åbnede i stedet: Familieretshuset (1).

Det er Prøvelsesenheden i Familieretshuset, der behandler ansøgninger om prøvelsesattester blandt andre på vegne af vores klienter til brug for, at de kan blive gift i Danmark. Denne prøvelsesattest viser, at man opfylder betingelserne i ægteskabsloven. En prøvelsesattest er gyldig i fire måneder fra udstedelsesdatoen.

Prøvelsesattesten kan dog have en kortere gyldighedsperiode, afhængig af varigheden af det lovlige ophold i Danmark – se frist for udløb af visum – her er det første datostempel for indrejse i Schengenområdet (26 lande har underskrevet Schengenaftalen) (2) i den pågældendes pas samt gyldighedsperioden, dvs. længden af opholdet eks. 90 dages varighed for at udregne den konkrete udrejsefrist.

Betingelser:

Familieretshuset stiller betingelser, som skal være opfyldt for, at en prøvelsesattest kan behandles, godkendes og udstedes til vores klienter.

Vi har derfor et tæt samarbejde med Familieretshuset omkring disse prøvelsesattester og det har givet os erfaring om, hvad der kræves for at opfylde betingelserne.

I denne artikel fokuseres udelukkende på formkravene.

Her er de primære og ikke udtømmende formkrav, der stilles for behandling af en ansøgning om prøvelsesattest:

  1. Erklæringer – 11B samt tro-og love
  2. Derudover stiller Familieretshuset krav om, at vi udfylder og sender en § 11b-erklæring og en tro- og loveerklæring. Disse to erklæringer fremgår af ansøgningen (opsummeringssiderne).
  3. Fuldmagter – vores samt Familieretshusets Foruden en NFS-fuldmagt – udfyldes og sendes en særskilt fuldmagt, hvorpå der står Familieretshuset.
  4. Alle side af pas Kopi i FARVER af ALLE sider af ansøgers udenlandske pas (inkl. for- og bagside af passet), da Familieretshuset har en særlig validitets scanner til pas i farver og derfor ikke anerkender/godtager kopi af pas i sort/hvid. 

    Udenlandske dokumenter Apostillering

Familieretshuset stiller også krav om, at vores klienters dokumenter skal være oversat af en autoriseret translatør til dansk/engelsk og være med apostillering.

Apostille-påtegningen skal desuden være oversat til dansk/engelsk. Med en apostille påtegning kan Familieretshuset se, om de officielle dokumenter f.eks. skilsmisseattest fra udlandet, er legaliseret, dvs. det er bekræftelse på at underskriften på det givne dokument er ægte og er altså ikke en bekræftelse af selve dokumentets indhold.

Denne bekræftelse gives i form af et såkaldt Apostille-stempel. Legalitets/retskraft påtegnet Familieretshuset kræver desuden, at visse dokumenter legalitets påtegnes, dvs. en påtegnelse af at indholdet af originaldokumentet er i fuld overensstemmelse med det retlige indhold af det oversatte dokument.

Det betyder at et stempel/en signatur fra skilsmissemyndigheden eller en lignende myndighed, skal kunne se, at indholdet af det oversatte dokument er retligt gyldigt og i overensstemmelse med originaldokumentet. Bekræftelsen gives i form af et stempel eller en signatur fra den relevante myndighed.

Ægte underskrift

Underskrifter og datering Vores klienters underskrifter skal være håndskrevne, dvs. de må ikke være udført digitalt f.eks. som digital signatur, da Familieretshuset kun godkender de håndskrevne underskrifter og datering af dokumenterne skal være af den samme dato, som de bliver underskrevet.

Yderligere:

Når der i nærværende artikel står, at ovenstående formkrav ikke er udtømmende i forhold til behandling af en ansøgning om en prøvelsesattest, så skyldes det, at Familieretshuset forbeholder sig en ret til at kunne indhente yderligere oplysninger og dokumentation for f.eks. samliv og samvær mellem de forestående ægtefæller i form af f.eks. fotos, flybilletter, hvorved det bevises, at de samlever/reelt er sammen etc.

De omtalte yderligere oplysninger, skal sendes via Familieretshusets link til sagen. Hvis mængden af data er for stor til at kunne uploades via linket, skrives en mail til dem.

Med vores samarbejde og erfaring med processen og samarbejdet med Familieretshuset i forhold til at opnå en prøvelsesattest, står vi i Nem Familiesammenføring klar til at bistå enhver, der vil giftes i Danmark.

 

Udover Hadi Hassan kan du på kontoret møde:

Sofie Wind
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
sw@vejentil.dk

Maria Nielsen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
mm@vejentil.dk

Katrine pedersen

Katrine Pedersen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
kp@vejentil.dk

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk