Blog

Permanent opholdstilladelse som ung

Normalt stilles der en lang række betingelser, hvis du skal ansøge om permanent opholdstilladelse.

Hvis du som ansøger er mellem 18 og 19 år, gælder der dog helt særlige regler. Reglerne er lempeligere end de almindelige regler for permanent opholdstilladelse.

Reglerne er særligt relevante, hvis du fremadrettet vil tage en uddannelse, og hvis der dermed går lang tid før, du kan opfylde beskæftigelseskravet ifølge de almindelige regler om permanent opholdstilladelse, som stiller krav om, at du skal have været i arbejde i 3 ½ år.

For det første er det et krav, at du på ansøgningstidspunktet er mellem 18 og 19 år.

Du kan altså ikke søge efter, du er fyldt 19 år, selvom du på tidspunktet, mellem du var 18 og 19 år, opfyldte betingelserne.

Du skal have boet lovligt i Danmark mindst 8 år, du må ikke have gæld til det offentlige, og du må ikke have modtaget offentlig efter aktivloven eller integrationsloven.

Du er altså afskåret fra at søge, hvis du har modtaget eksempelvis kontanthjælp.

Det vigtigste krav:

Du skal opfylde, er kravet om, at du skal have været i uafbrudt uddannelse eller arbejde siden afslutningen af folkeskolen.

Du må ikke have holdt pause, så uddannelsen eller arbejdet skal have været konstant, siden du gik ud af folkeskolen.

Hvis du ikke har været under uddannelse, men har arbejdet, stilles der krav om, at arbejdet skal have været ordinær fuldtidsbeskæftigelse. Det betyder, at du har haft et arbejde med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 30 timer om ugen. Det svarer til mindst 120 timer pr. måned.

Ordinært fuldtidsarbejde omfatter også arbejde som selvstændig erhvervsdrivende. Har du været i løntilskud er det ikke omfattet af begrebet ordinær fuldtidsbeskæftigelse.

Sidst er det en betingelse, at arbejdet skal være aflønnet efter gældende overenskomst eller udført under sædvanlige løn- og ansættelsesforhold. Hvis du er handicappet, falder dine forhold under FN’s handicapkonvention, og du kan dermed fravige fra en del af kravene. Du kan dog ikke fravige kravene om, at du skal have en gyldig opholdstilladelse, at du skal være fyldt 18 år, at du skal have boet i Danmark i mindst 8 år og at du ikke må have begået visse typer kriminalitet.

Udover Hadi Hassan kan du på kontoret møde:

Sofie Wind
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
sw@vejentil.dk

Maria Nielsen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
mm@vejentil.dk

Katrine pedersen

Katrine Pedersen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
kp@vejentil.dk

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk