Blog

Familiesammenføring i Danmark

En familiesammenføring omhandler ofte, at sammenføre et familiemedlem, som befinder sig i
Danmark, med en udenlandsk del af familien.

En familiesammenføring er i bund og grund en tilladelse til sammenføring for familiemedlemmer, der ikke er bosiddende i Danmark. På den måde er det muligt at udstede opholdstilladelse, således at vedkommende lovligt kan opholde sig landet med sin familie.

Opholdstilladelsen gives i første omgang med en begrænsning på 2 år, hvorefter man skal søge om forlængelse.

Denne forlængelse kan gives med 3 år. Først efter 8 års ophold i Danmark kan man søge om permanent opholdstilladelse.
Den primære årsag til, at man søger om familiesammenføring er, at man ønsker dansk opholdstilladelse til sin ægtefælle, kæreste, barn eller forældre, som kommer fra udlandet og ikke selv er statsborger i et EU-land.

I Danmark stilles der en række krav for at en familiesammenføring kan finde sted. Det er ikke kun
personen, som ønsker dansk opholdstilladelse, der stilles krav til, men også personen, som i forvejen er bosiddende i Danmark, skal opfylde visse krav.

Der er fire grundlæggende betingelser, som skal være opfyldt for at kunne opnå
familiesammenføring:

 1. Under disse grundlæggende betingelser finder man blandt andet boligkravet. Dette krav indebærer, at man råder over en bolig af en rimelig størrelse. Denne betegnelse indeholder et krav om, at boligens areal mindst skal udgøre 20m 2 per beboer og at man har en
  gyldig kontrakt over denne.
 2. En yderligere betingelse er, at den fastboende i Danmark skal have en vis opholdsstatus. Dette indebærer enten et statsborgerskab eller en opholdstilladelse.
 3. Et andet, særligt omdiskuteret krav, er 24-års-reglen. Denne regel indebærer, at såfremt en
  ægtefælle eller en samlever ønsker familiesammenføring, da skal begge parter være fyldt 24 år.
  Ansøgningen kan tidligst indgives, når den yngste er mindst 23 år og 6 måneder.
 4. Den sidste grundlæggende betingelse er, at den herboende person skal kunne stille en økonomisk
  sikkerhed. Hvis ansøgningen er indgivet fra og med den 1. juli 2018 er denne økonomiske garanti
  på 102.000 kr., hvorimod beløbet kun er på 55.375,27 kr., såfremt ansøgningen er indgivet før den
  1. juli 2018.

Garantien bruges til dækning af eventuelle fremtidige udgifter.
Ud over de ovenstående grundlæggende betingelser, er der en række supplerende betingelser. Disse
betingelser omfatter blandt andet en integrationserklæring, forsørgelsespligt, tilknytningskrav.

Derudover må der ikke være tale om et proformaægteskab eller at kriminalitet og gæld indblandet. I
tilfælde af, at parterne ikke er gift, er der et krav om, at der har været et samliv af længere varighed
på samme bopæl.

Betingelserne skal være opfyldt, førend en anmodning om familiesammenføring kan
imødekommes. Der findes dog visse undtagelser, således at det er muligt at anmode om
familiesammenføring, selvom én eller begge parter ikke opfylder alle betingelserne.

Disse undtagelser udgør blandt andet en alvorlig sygdom eller handicap, eller hvis der er mindreårige børn
med en selvstændig tilknytning til Danmark, indblandet i forholdet.

 

AlbanianArabicChinese (Simplified)CroatianDanishEnglishFilipinoFrenchHindiItalianJapaneseKoreanKurdish (Kurmanji)PunjabiSerbianSomaliSpanishSudaneseUrduVietnamese