Greencard

Greencard-ordningen er desværre afskaffet og gælder nu derfor ikke mere.

Greencard ordningen blev afskaffet i 2017.

The Greencard scheme does not apply no more as it is removed from 2017.

Det plejede at være en ordning som betød der kan gives opholdstilladelse til en udlænding der har et bestemt antal point i point-systemet, som er fastsat af beskæftigelsesministeriet.

Formålet med Greencard ordningen er at opnå bedst mulig konkurrence, og tiltrække højtuddannet arbejdskraft fra hele verdenen. Derudover giver det også mulighed, for udlændinge som er bosat i landet, at opnå opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse.

Disse point i forbindelse med Greencard ordningen gives på grundlag af objektive kriterier, der bruges til at vurdere om ansøgeren er kvalificeret nok til at få arbejde i Danmark. At få opholdstilladelse efter Greencard ordningen er ikke ensbetydende med at få job i Danmark. Det er ens eget ansvar at finde jobbet.

Betingelserne

for at opnå opholdstilladelse efter Greencard ordningen er at man skal have mindst 100 point i point-systemet.

Pointene tildeles efter 3 kriterier:

  1. Uddannelse: Bachelorgrad/afsluttet mellemlang videregående udannelse – 30 point. Bachelorgrad efterfulgt af 1-årig masteruddannelse – 50 point.
  1. Sprogfærdigheder
  2. Tilpasningsevne
  • Derudover er det et krav at man kan dokumentere, at man er i stand til at forsørge sig til det første år man skal bo i Danmark.
  • Det er også et krav at der bliver tegnet en sygeforsikring, der dækker for perioden, indtil sundhedsloven beskytter en.
  • Første år efter udstedelse af opholdstilladelse skal der have været oppebåret en indkomst på mindst 50.000 kr. i Danmark.
  • Udover disse krav kræves det at man ikke modtager dimittenddagepenge eller hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Varigheden

 

 

 

Udover Hadi Hassan kan du på kontoret møde:

Sofie Wind
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
sw@vejentil.dk

Maria Nielsen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
mm@vejentil.dk

Katrine pedersen

Katrine Pedersen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
kp@vejentil.dk

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk