Blog

Særbørn – familiesammenføring – fritagelse for sikkerhed og betingelser

I juraen skelnes der mellem fælles børn og særbørn.

 • Fælles børn er børn, som du og din ægtefælle har sammen.
 • Et særbarn er et barn, hvor kun den ene af to ægtefæller eller samlevere er biologiske forældre til.

Juridisk er der forskel på om de børn, man har er fælles børn eller særbørn. Når det gælder familiesammenføring, kan man fravige en række betingelser, når man har særbørn.

Der stilles en række krav til samværet med dine særbarn/særbørn, før du kan bruge det som et forhold, der kan fravige betingelserne for familiesammenføring.

 • Børnene skal være mindreårige. Det vil altså sige, at børnene skal være under 18 år.
 • Derudover skal man have regelmæssigt samvær med dine særbørn. Børnene behøver altså nødvendigvis ikke at bo hjemme hele tiden, hvis barnets anden forældre bor et andet sted.

Udlændingestyrelsen foretager altid en konkret vurdering af samværet. Du bør også oplyse, om du har del i forældremyndigheden af barnet, og dette forhold kan også indgå i den konkrete vurdering Udlændingestyrelsen foretager.

Udlændingestyrelsen vurderer derudover, om dine børn har selvstændig tilknytning til Danmark.

Det betyder, at de vurderer dine mindreårige børns familiemæssige, sproglige og kulturelle tilknytning til Danmark.

Derudover indgår det i vurderingen, om børnene har boet i Danmark, om
børnene taler dansk og om børnene har gået i dansk institution med videre.

Hvis Udlændingestyrelsen vurderer, at der er regelmæssigt samvær og at barnet har selvstændig tilknytning, slipper man for det

 • første for at betale gebyr (sagsbestilling-ID) til Udlændingestyrelsen for sagsbehandling.
 • Derudover skal herboende ikke stille sikkerhed (de 100.000,- DKK)

Følgende krav kan fraviges, hvis herboende har mindreårige børn med selvstændig tilknytning eller har samvær med mindreårige særbørn:

 • Integrationskravene.
 • 24 års reglen.
 • Boligkravet.
 • At man skal have haft permanent opholdstilladelse i 3 år.
 • Besøgskravet.
 • Selvforsørgelseskravet.

Krav der ikke kan fraviges:

At ægteskabet skal være gyldigt.
At ægteskabet skal være indgået efter begges tilladelse.
At ægteskabet ikke må være indgået med henblik på at få opholdstilladelse.
At herboende er dømt for vold mod ægtefælle.

Hvis du vil vide mere om det kan du kontakte os på 70666616 eller via email på ss@vejentil.dk

Udover Hadi Hassan kan du på kontoret møde:

Sofie Wind
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
sw@vejentil.dk

Maria Nielsen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
mm@vejentil.dk

Katrine pedersen

Katrine Pedersen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
kp@vejentil.dk

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk