Blog

Visum med fokus på turistvisum

Turist visum

Visum findes i mange forskellige former:

  • turistvisum,
  • Schengenvisum,
  • transitvisum,
  • nationalt visum med flere.

Denne artikel har dog fokus på turistvisum, fordi dette ofte anvendes, når en persons
udenlandske ægtefælle skal til Danmark med henblik på en familiesammenføring.

I forhold til hvilke områder, man må begå sig på, når man får visum, skal der skelnes mellem
Schengenvisum og nationalt begrænsede visum.

Et nationalt begrænset visum er et visum, der alene er gyldigt i forhold til ét land eller i en gruppe af Schengenlandene.

Et Schengenvisum er gyldigt i alle Schengenlande. Der er altså tale om en tilladelse til at henvende sig på den danske grænse eller
grænsen til et andet Schengenland og anmode om ophold i kortere periode. Varigheden af opholdet i Schengenlandene må ikke overstige 90 dage inden for en periode på 180 dage.

De lande som er visumpligtige er delt op i 5 hovedgrupper.

Grupperne er delt op i, hvor stor risiko statsborgere fra det pågældende land udgør for ulovlig indvandring i Danmark. Der meddeles som
regel altid visum, hvis ansøger er i hovedgruppe 1.

Lande som falder indenfor hovedgruppe 5, udgør efter Udlændingemyndighedernes vurdering særligt høj risiko for ulovlig indvandring i Danmark eller andre Schengenlande. Hvis der skal tildeles visum til en statsborger fra et land, som falder
under hovedgruppe 5 skal der forelægge ekstraordinære situationer. Alt efter hvilken hovedgruppe
ansøger falder under er det vigtigt, at ansøger beviser at vedkommende ikke vil tage ulovligt ophold
i Danmark eller et andet Schengenland. Det kan eksempelvis være ved at fremvise flybilletter
(tur/retur), rejseforsikring, leave-letter fra sit job etc.

Turistvisum/besøgsvisum (VU2) er som angivet det mest anvendte visum, når man har for øje at
familiesammenføre. Hvis man vil have en ægtefælle eller et familiemedlem fra udlandet på besøg,
skal man invitere den udenlandske statsborger via den lokale danske ambassade.

Den danske statsborger skal logge på med sit Nem-id og invitere den udenlandske statsborger. Ved afslutning af
ansøgning får man et Invitations-id. Dette nummer skal ansøgeren sammen med sit pas medbringe
til ambassaden i sit hjemland. For at aktivere sin ansøgning skal ansøger have foretaget biometri,
som er et billede og et fingeraftryk.

Ansøger skal have foretaget biometrien i sit hjemland. Det kan enten være på den danske
Ambassade eller på det danske Konsulat. I nogle tilfælde er det uddelegeret til en nordisk
Ambassade eller til et privat firma. Mange steder er biometri uddelegeret til et firma kaldet VFS.

Hvis en visumansøgning behandles på ambassaden, er sagsbehandlingstiden cirka 15 dage.
Ambassaderne kan dog i særlige tilfælde vælge at sende visumansøgningen videre til
Udlændingestyrelsen. I det tilfælde vil sagsbehandlingstiden cirka være 60 dage.

Ønsker du hjælp til dette og eller har du fået afslag så skriv til os på ss@vejentil.dk eller ring 70666616

Udover Hadi Hassan kan du på kontoret møde:

Sofie Wind
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
sw@vejentil.dk

Maria Nielsen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
mm@vejentil.dk

Katrine pedersen

Katrine Pedersen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
kp@vejentil.dk

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk