Category: Uncategorized

Hvordan bliver man gift i Danmark med en udlænding?

Formkrav til prøvelsesattester ved Familieretshuset behandling af ansøgninger om prøvelsesattester Hos NemFamiliesammenføring hjælper vi med alle skridt i en ægtefællesammenføringssag – herunder rådgiver vi mange kærester og forlovede, der ønsker at blive gift i Danmark og det kræver en såkaldt prøvelsesattest forud for vielsen, for at vi derefter behørigt kan ansøge om en ægtefællesammenføring. Prøvelseattest: […]

Read More

Familiesammenføring – Dansk prøve – opholdstilladelse

Positiv familiesammenføring – hvad så nu? Når du og din ægtefælle får tilkendt familiesammenføring er det vigtigt at være opmærksom på, at du stadig skal opfylde en række betingelser. Du og din ægtefælle skal fortsat opfylde betingelserne for at blive familiesammenføring. Det vil sige, at I stadigvæk skal opfylde de betingelser, I skulle opfylde for […]

Read More

Permanent opholdstilladelse til unge mellem 18-19 år

Er du ung mellem 17-20 år og har du ikke permanent opholdstilladelse endnu, skal du huske at søge inden du fylder 20 år. Det er fordi der er ganske særlige regler for unge, som har boet i Danmark hele deres liv og ønsker at blive boende. Hvis du ikke søger om en permanent opholdstilladelse, inden […]

Read More

Permanent opholdstilladelse på baggrund af EU reglerne

Permanent opholdstilladelse Der findes 2 forskellige slags permanente opholdstilladelser. Den ene får du fra Udlændingestyrelsen og den anden kan man søge hos statsforvaltningen. Der kan opnås permanent opholdstilladelse på baggrund af EU-reglerne, hvis en person er statsborger i et EU/EØS-land og opfylder en af følgende fire kriterier: Du er arbejdstager i Danmark og udfører lønnet […]

Read More

Betingelser for at opnå dansk statsborgerskab

For at opnå dansk statsborgerskab skal man igennem en indfødsretsprøve. Denne indeholder en række betingelser, som skal være opfyldte, for at man kan blive tildelt dansk statsborgerskab. Herunder kan du læse mere om de enkelte betingelser.

Read More

Tilknytningskravet – 26 års reglen – Nye regler

Tilknytningskravet er en af de betingelser som bliver stillet i forbindelse med familiesammenføring, udover de andre krav som bliver stillet til begge parter. Hidtil regler – 26 års reglen Efter udlændingelovens § 9, stk. 7 har det hidtil været sådan, at ægtefæller, der søgte om familiesammenføring i Danmark, skulle opfylde et krav om, at ægtefællernes samlede tilknytning […]

Read More

Økonomisk sikkerhedstillelse

Når man skal søge om familiesammenføring, skal der som udgangspunkt stilles en økonomisk garanti på 54.290,00 kr. og det er udover gebyret, man skal betale til Udlændingestyrelsen. Denne garanti skal man stille i banken, på en deponeringskonto, hvor de bliver fastfrosset. Det vil sige man kan ikke bruge dem. Garantien bliver på bank kontoen i […]

Read More

Hvordan får man automatisk dansk statsborgerskab?

Der findes flere forskellige måder, hvorpå man kan få dansk statsborgerskab. Man kan søge om det, men man kan også få det tildelt automatisk. Sidstnævnte kan ske på følgende måder: Ved et barns fødsel Ved forældrenes ægteskab efter et barns fødsel Hvis en dansk statsborger adopterer

Read More

Fratagelse af dansk statsborgerskab ved dom

Hvis man som udlænding har fået tildelt statsborgerskab i Danmark, kan man risikere at få det frataget ved dom. Dette kan ske på to måder: Hvis man gør forbrydelse mod statens sikkerhed Hvis man har løjet, da man erhvervede sig det Forbrydelse mod statens sikkerhed

Read More

Sådan kan du få forlænget din midlertidige opholdstilladelse

Hvis du ikke opfylder de mange betingelser, der stilles for at få ændret din midlertidige opholdstilladelse til en permanent, kan du i stedet søge om forlængelse af din nuværende opholdstilladelse. Opholdsgrundlaget har betydning for ansøgningen Hvordan du skal søge om forlængelse afhænger af grundlaget for din midlertidige opholdstilladelse, som kan være følgende:

Read More
ArabicDanishEnglishSpanish