Blog

Tilknytningskravet – 26 års reglen – Nye regler

Tilknytningskravet er en af de betingelser som bliver stillet i forbindelse med familiesammenføring, udover de andre krav som bliver stillet til begge parter.

Hidtil regler – 26 års reglen

Efter udlændingelovens § 9, stk. 7 har det hidtil været sådan, at ægtefæller, der søgte om familiesammenføring i Danmark, skulle opfylde et krav om, at ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark er større end ægtefællernes samlede tilknytning til et andet land, medmindre den herboende person, har haft dansk indfødsret i 26 år. Det betød, at hvis man var født i Danmark og har boet her i 26 år eller har haft dansk statsborgerskab i 26 år, vurderede Udlændingestyrelsen ikke, om ægtefællernes tilknytning var større til Danmark end til et andet land.

Nye regler

En dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol af 24. maj 2016 har ændret på denne 26-årsregel, da Menneskerettighedsdomstolen fandt, at reglen om de 26 år var diskriminerende mod folk, der var født uden for Danmark og først havde opnået dansk statsborgerskab senere i livet.

 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ligger i Strasbourg. Den blev etableret i 1959.

 

Dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol gør, at Udlændingestyrelsen nu, efter Inger Støjbergs anvisning, i sager om familiesammenføring skal se bort fra 26-årsreglen og derfor vurdere om alle par, der søger om familiesammenføring i Danmark, har en større tilknytning til Danmark end til et andet land.

Hvad betyder det for dig?

Den nye praksisændring har allerede fået den effekt, at såkaldte udlandsdanskere også kan få afslag på familiesammenføring. Personer med dansk statsborgerskab, der har boet eller arbejdet i et ikke EU-land i lang tid, og for eksempel har fundet en ægtefælle i det pågældende land, kan således få afslag på familiesammenføring, hvis de vender tilbage til Danmark med ægtefællen, og Udlændingestyrelsen vurderer, at ægteparrets samlede tilknytning er større til det land, de har mødt hinanden i, end til Danmark.

Når man kigger på tilknytningskravet i forhold til familiesammenføring, lægger man vægt på forskellige ting, såsom:

  • Hvor lang tid den herboende person har boet i Danmark, og hvor lang tid man evt. har opholdt sig i udlandet,
  • Om du og eller din partner har familie i Danmark, eller udlandet,
  • Om en af jer har været igennem en dansk uddannelse, eller har haft noget dansk uddannelsesforløb,
  • Jeres danske sprogfærdigheder, om man har bestået Danskprøver eller andet tilsvarende,
  • Ens daglige arbejde i Danmark, og eller foreningsarbejde, deltagelse i samfundet.

Der kan også stilles et krav, om at udlændingen skal have besøgt Danmark, mindst en gang, før man kan søge om familiesammenføring.

Brug kontakt formularen til højre eller nederst hvis du har spørgsmål.

 

 

Udover Hadi Hassan kan du på kontoret møde:

Sofie Wind
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
sw@vejentil.dk

Maria Nielsen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
mm@vejentil.dk

Katrine pedersen

Katrine Pedersen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
kp@vejentil.dk

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk