Blog

Økonomisk sikkerhedstillelse

Når man skal søge om familiesammenføring, skal der som udgangspunkt stilles en økonomisk garanti på 54.290,00 kr. og det er udover gebyret, man skal betale til Udlændingestyrelsen.

Denne garanti skal man stille i banken, på en deponeringskonto, hvor de bliver fastfrosset. Det vil sige man kan ikke bruge dem. Garantien bliver på bank kontoen i mindst 4 år. Man kan dog løbende få pengene tilbage i små bidder hvis man opfylder visse betingelser.

Hvornår kan den økonomiske sikkerhed sættes ned?

Et eksempel, på hvordan man kan få 10.000 kr. tilbage, allerede indenfor de første 6 måneder, er ved at den familiesammenført ægtefælle består sin første dansk prøve indenfor 6 måneder. Sikkerhedstillelsen nedsættes efter anmodning, helt ned til halvdelen af det beløb der er stillet garanti for, når udlændingen har bestået en afsluttende dansk prøve.

Sikkerheden kan sættes ned med 21.289,99 kr. (2016-niveau) hvis ansøger består en danskprøve på A1-niveau. Den kan yderligere nedsættes med 10.644.99 kr. hvis man består en A2 danskprøve, og det kræver man består den inden 15 måneder.

Den økonomiske sikkerhed kan endelig nedsættes yderligere 10.544,99 kr. hvis ansøger består en endelig afsluttende danskprøve efter reglerne om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Sikkerhedstillelsen kan ikke nedsættes til mindre end 10.644,99 kr. og man skal selv kontakte kommunen hvis man gerne vil have sikkerheden nedsat.

Hvornår kan den økonomiske sikkerhed blive frigivet?

Sikkerheden bliver først frigivet når udlændingen har:

  • Fået permanent opholdstilladelse
  • Fået opholdstilladelse på andet grundlag
  • Er udrejst af Danmark, og opholdstilladelsen er udløbet, bortfaldet, inddraget eller nægtet forlænget eller
  • Er død

Det betyder at det ikke er tilstrækkeligt, at i ikke længere lever sammen eller at i har søgt om skilsmisse.

Hvorfor?

Garantien skal stilles, så kommunen evt. kan dække sin udgifter, hvis ægtefællen pludselig skal bruge hjælp fra kommunen, i form af enten kontanthjælp eller andet.

Garantien skal stilles i ansøgeres navn, og skal først stilles når Udlændingestyrelsen har besluttet om der skal meddeles opholdstilladelse.

Man skal derfor ikke stille garanti når man søger om familiesammenføring, men først efter man har fået et fint brev fra Udlændingestyrelsen, om at man skal stille den ind på banken, eller oprette en anfordringsgaranti. Derfor kan der gå op til 10 måneder, fra den dag man søgte familiesammenføring, til den dag man faktisk skal stille garantien.

 

Skal ALLE stille garantien?

Svaret er NEJ!

Alle skal ikke stille garanti, da der gælder særlige regler for forskellige grupper af befolkningen.

Kravet om at stille garanti kan fraviges, hvis ganske særlige grunde taler for. Det betyder at man ikke skal stille de ca. 54.000 kr. i garanti, hvis man opfylder visse betingelser. Der kan være mange grunde til at man ikke kan stille dette krav til en borger i Danmark.

Den seneste gruppe af folk som kan fravige dette krav er folk fra Tyrkiet, da de er omfattet af den Tyrkiske associeringsaftale. Det vil sige, at er man fra Tyrkiet, skal man ikke stille garantien.

På den måde findes der også andre befolkningsgrupper fx flygtninge, som heller ikke skal stille garantien.

Er man alvorlig syg, eller har man særbørn i Danmark kan man også godt fravige kravet om at stille garanti.

Det er dog vigtigt, at man selv gør myndighederne opmærksom på, at man er omfattet af fravigelse fra kravet, om økonomisk sikkerhedstillelse.

Er du i tvivl om din status, og eller om du er omfattet af kravet om fravigelse kan du altid sende en e-mail til ss@vejentil.dk eller bruge kontakt formularen til højre, så skal vi svare dig så hurtigt vi kan.

 

 

Udover Hadi Hassan kan du på kontoret møde:

Sofie Wind
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
sw@vejentil.dk

Maria Nielsen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
mm@vejentil.dk

Katrine pedersen

Katrine Pedersen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
kp@vejentil.dk

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk