Blog

Hvordan får man automatisk dansk statsborgerskab?

Der findes flere forskellige måder, hvorpå man kan få dansk statsborgerskab. Man kan søge om det, men man kan også få det tildelt automatisk. Sidstnævnte kan ske på følgende måder:

 • Ved et barns fødsel
 • Ved forældrenes ægteskab efter et barns fødsel
 • Hvis en dansk statsborger adopterer

De ikke-automatiske måder, hvorpå man kan blive dansk statsborger, er:

 • Ved erklæring til statsforvaltningen
 • Ved lov via Folketinget og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
 • Ved at bestå en indfødsretsprøve

Automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen

Hvis et barn har en dansk mor, en dansk far eller to danske forældre, får det automatisk dansk statsborgerskab ved dets fødsel.

Automatisk dansk statsborgerskab ved ægteskab efter fødsel

Hvis et barn ikke bliver dansk statsborger ved dets fødsel, selvom det har én dansk forælder og én udenlandsk, kan det få det tildelt, hvis forældrene gifter sig. Ægteskabet skal dog foregå, inden barnet er myndigt, og mens det er ugift. 

Automatisk dansk statsborgerskab ved adoption

Hvis det omhandler en dansk statsborger eller et ægtepar, hvor mindst én af parterne er dansk statsborger, kan et udenlandsk barn under 12 år få tildelt dansk indfødsret ved adoption. Det kan også ske, hvis Ankestyrelsen afgør, at en udenlandsk afgørelse om adoption kan anderkendes.

Rettigheder som dansk statsborger

Når et barn får dansk indfødsret, får det følgende rettigheder, som danske statsborgere har:

 • Retten til at opholde sig i Danmark
 • Retten til at arbejde i Danmark
 • Dansk pas
 • Stemmeret til folketingsvalg
 • Mulighed for at stille op ved folketingsvalg
 • Retten til sociale ydelser såsom kontanthjælp, førtidspension og SU
 • Beskyttelsesret

 

Dokumentationen skal være på plads

Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab ved fødslen eller forældrenes ægteskab kræver, at følgende kan dokumenteres:

 • Forældrene kan fremvise barnets fødselsattest
 • At en udenlandsk forældre, som har fået tildelt dansk statsborgerskab, på anden måde end via fødsel eller forældrenes ægteskab kan bevise det
 • At forældrene kan bevise, at de har indgået ægteskab

Udover Hadi Hassan kan du på kontoret møde:

Sofie Wind
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
sw@vejentil.dk

Maria Nielsen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
mm@vejentil.dk

Katrine pedersen

Katrine Pedersen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
kp@vejentil.dk

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk