Blog

Fratagelse af dansk statsborgerskab ved dom

Hvis man som udlænding har fået tildelt statsborgerskab i Danmark, kan man risikere at få det frataget ved dom. Dette kan ske på to måder:

  • Hvis man gør forbrydelse mod statens sikkerhed
  • Hvis man har løjet, da man erhvervede sig det

Forbrydelse mod statens sikkerhed

At have gjort forbrydelse mod statens sikkerhed betegner, at man bliver dømt for at have overtrådt en straffebestemmelse i Straffelovens kapitel 12 eller 13, som henholdsvis handler om forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed og om forbrydelse med statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme og så videre.

Dette kan dog ikke ske, hvis udlændingen ikke har dobbelt statsborgerskab og derfor bliver statsløs ved frakendelsen af sit danske statsborgerskab.

Forkerte eller vildledende oplysninger

Hvis man som udlænding har løjet for at erhverve sig dansk statsborgerskab, kan man få det frataget ved dom. Dette sker, hvis man har udvist svigagtige forhold ved at give forkerte eller vildledende oplysninger eller ved at undlade at give oplysninger, som var relevante for erhvervelsen af dansk statsborgerskab. Dette kan ske, uanset om personen derefter bliver statsløs eller ej.

Hvad sker der, hvis man mister sit danske statsborgerskab?

Mister man sit danske statsborgerskab, mister man sin ret til at opholde sig i Danmark. Er dette tilfældet, skal man forlade landet inden for en given periode. Derudover betyder det, at man:

  • Ikke har et dansk pas
  • Ikke må stemme til folketingsvalg eller stille op til valg
  • Ikke må modtage sociale ydelser

Hvis man ikke rejser ud af Danmark, før udrejsefristen udløber, opholder man sig ulovligt i landet. Gør man dette, bliver man udvist med et indrejseforbud og får også forbud mod at rejse ind i alle EU – og Schengenlande i en periode på op til to år.

Udover Hadi Hassan kan du på kontoret møde:

Sofie Wind
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
sw@vejentil.dk

Maria Nielsen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
mm@vejentil.dk

Katrine pedersen

Katrine Pedersen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
kp@vejentil.dk

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk