Blog

Familiesammenføring – Dansk prøve – opholdstilladelse

Positiv familiesammenføring – hvad så nu?

Når du og din ægtefælle får tilkendt familiesammenføring er det vigtigt at være opmærksom på, at du stadig skal opfylde en række betingelser.

Du og din ægtefælle skal fortsat opfylde betingelserne for at blive familiesammenføring. Det vil sige, at I stadigvæk skal opfylde de betingelser, I skulle opfylde for at få opholdstilladelse.

Boligkravet

Den herboende ægtefælle skal således stadigvæk råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse, I skal begge to bo fast sammen i Danmark og den ikke herboende ægtefælles pas skal være gyldigt 3 måneder efter, at opholdstilladelsen udløber. Desuden må hverken du eller din ægtefælle modtage hjælp efter lov om socialpolitik eller efter integrationsloven.

Garantistillelse

Der stilles herudover krav om, at den ansøgende ægtefælle indenfor 6 måneder skal have bestået dansk A1-prøven. Før der kan tilkendes opholdstilladelse og familiesammenføring gives, kræves det, at den herboende stiller sikkerhed for 54.289,48 kr. Når A1 prøven er bestået kan man søge om, at sikkerhedsstillelsen nedsættes med 21.715,79 kr. Sikkerhedsstillelsen kan nedsættes med yderligere 10.857,89 kr. hvis den ansøgende ægtefælle består en prøve i dansk på A2-niveau. Endelig kan sikkerhedsstillelsen nedsættes med endnu 10.857,89 kr. hvis den udenlandske ægtefælle har bestået en afsluttende danskprøve efter lov om dansk uddannelse til voksne udlændinge.

Det vil sige at man kan få sine 54.289,48 kr. tilbage såfremt man består alle dansk prøver og indsender det til Udlændingestyrelsen.

Opholdstilladelse

Man starter med at få 2-3 års opholdstilladelse, og man kan derefter søge om forlængelse og til sidst permanent opholdstilladelse. Det kræver at man ikke udøver kriminalitet og kan vise at man har haft arbejde.

Det er vigtigt at den person som skal have den danske opholdstilladelse har et pas fra udlandet som er gyldigt i flere år frem eller som det mindste 3 måneder frem. Ens opholdstilladelse bliver kun givet frem til ens pas udløbsdato såfremt den er indenfor de næste 2-3 år.

Man kan også opnå en 5 årig opholdstilladelse, men det er ofte Statsforvaltningen der giver disse.

Sidst er det meget vigtigt, at man er opmærksom på, at der indgives ansøgning om forlængelse, inden opholdstilladelsens udløb, så man fortsat kan få lov til at blive i Danmark. Når du har haft opholdstilladelse i 8 år, har du mulighed for at få permanent opholdstilladelse, hvis du opfylder en række betingelser. Kun i ganske særlige tilfælde kan du få permanent opholdstilladelse efter 4 år. Det kan du læse mere om på ved at trykke her.

Man kan forkorte sin ventetid på opholdstilladelse ved at indleverer alle dokumenter samlet på en gang i den korrekte orden, så styrelsen ikke skal indhente fra andre myndigheder.

Biometri

Når man skal indleverer sin ansøgning om familiesammenføring bliver der foretaget biometri, hvilket betyder man skal give sine fingeraftryk og få taget billede.

Ved forlængelse kan man søge online men man skal stadig ind og have få taget sin biometri, hvilket kan ordnes på den lokale politistation eller Udlændingestyrelsen på Østerbro, i København.

Ved permanent opholdstilladelse skal man angive hvor man har arbejdet og opfylde alle betingelserne, medmindre man har ganske særlige grunde til at fravige dem fx ved handikap eller alvorlig sygdom.

Kriminalitets kravet skal dog overholdes under alle omstændigheder.

Har du nogle spørgsmål eller ønsker du hjælp til din familiesammenføring kan du få hjælp af Julie ved at skrive en e-mail på jw@vejentil.dk eller ringe direkte til mig på 31375810.

 

Julie Weile

Juridisk rådgiver – Ba. jur

Husk at man skal have indleveret sin familiesammenføring ansøgning ved lovlig ophold. Det vil sige at enten skal man søge fra hjemlandet og hvis personen er her i Danmark skal man have taget biometri inden turist visum udløber.

Det er vigtigt at man ikke overskrider sine frister, og det er tæt på umuligt at få forlænget sit turist visum medmindre man er alvorlig syg.

Man kan dog opnå processuelt ophold så længe familiesammenførings sagen kører, hvilket betyder man får lov til at blive i Danmark så længe sagen kører.

Udover at man skal have foretaget biometri og indleverer tingene personligt, skal man huske at tage sit pas med og huske at tage kvittering med for betalt gebyr. Det er kr. 6.300,- i alt for at søge om familiesammenføring. Det er noget man skal betale FØR man indleverer sin ansøgning.

Julie Weile – jw@vejentil.dk – mobil nr: 31375810

 

 

 

 

Udover Hadi Hassan kan du på kontoret møde:

Sofie Wind
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
sw@vejentil.dk

Maria Nielsen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
mm@vejentil.dk

Katrine pedersen

Katrine Pedersen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
kp@vejentil.dk

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk