Blog

Økonomisk krav – Familiesammenføring 2017

Økonomisk sikkerhed ved ansøgning om familiesammenføring

Når Udlændingestyrelsen har vurderet en ansøgning om familiesammenføring mellem ægtefælle er sidste skridt i deres procedure, at de beder den herboende ægtefælle om at stille økonomisk sikkerhed.

Sikkerhedsstillelsen er et beløb den herboende person skal stille for at dække eventuelle fremtidige udgifter for kommunen, hvis ansøgeren i fremtiden skulle få behov for ydelser udbetalt efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Et eksempel på sådan en ydelse er kontanthjælp.

Hvor lang tid har man?

Når man modtager brevet fra myndighederne, skal man inden 3 uger fra brevets dato sørge for, at ens bank eller pengeinstitut har sendt sikkerhedsstillelsen og det oplysningsskema, der følger med brevet, til den kommune, man bor i.

Deponering eller garanti?

Den herboende ægtefælle stiller sikkerheden som en anfordringsgaranti eller som deponering. Det er penge som er fastfrosset på en konto.

En anfordringsgaranti betyder, at den herboendes bank skal udfærdige anfordringsgarantien ved at udfylde bilag 3 til brevet og underskrive bilag 1, som er et oplysningsskema. Den herboende skal også selv underskrive bilag 1.

Deponering betyder, at sikkerheden skal stå på separat konto, som ens kommune får pant i. Din bank eller pengeinstitut skal udfylde og underskrive pantsætningserklæringen ved at udfylde bilag 2 til brevet. Ved deponering skal banken eller pengeinstituttet ligeledes underskrive bilag 1.

Det bliver oplyser i brevet til banken eller pengeinstituttet præcis fra hvilken dato sikkerheden skal gælde og i hvor lang tid. Når pengene er på plads og Udlændingestyrelsen modtager sikkerhedsstillelsen fra kommunen, færdigbehandler de ansøgningen hurtigst muligt som er ca. 2-3 uger.

Efter ansøgeren har fået opholdstilladelse som familiesammenført

Den herboende får nedsat sikkerheden med 21.715,79 kr. (niveauet i år 2017), når ansøgeren består danskprøve på A1-niveau inden 6 måneder efter den dato, ansøgeren er blevet tilmeldt folkeregistret.

Den herboende kan få nedsat sikkerhedsstillelsen yderligere med 10.857, 89 kr., hvis ansøgeren består danskprøve på A2-niveau senest 1 år og 3 måneder fra den dato, ansøgeren er tilmeldt folkeregistret.

Består ansøgeren en afsluttende prøve i dansk, som er fastsat i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., kan den herboende yderligere få nedsat sikkerheden med 10.857,89 kr.

Man skal selv henvende sig til sin kommune for at få nedsat sikkerheden. Det vil sige, at kommunen man bor i, betaler de ovenstående beløb tilbage, hvis ansøgeren har bestået en eller flere danskprøver inden for fristen.

Økonomisk sikkerhed frigivet

Den herboende ægtefælle kan få den økonomiske sikkerhed frigivet når:

  1. Ansøgeren får permanent opholdstilladelse,
  2. Har fået en anden opholdstilladelse end familiesammenføring,
  3. Er udrejst af Danmark i længere tid og dermed mister sin opholdstilladelse
  4. Eller når ansøgeren dør.

Hvis ens udenlandske ægtefælle eksempelvis fået kontanthjælp bliver dette beløb først modregnet inden sikkerheden bliver frigivet til den herboende.

Man skal også henvende sig til sin kommune, hvis man vil have sikkerheden frigivet.

Hvis man ikke får sikkerheden frigivet?

Hvis ansøgeren ikke får permanent opholdstilladelse efter 8 år, men opfylder betingelserne for at få sin tidsbegrænsede opholdstilladelse forlænget, skal den herboende ægtefælle stille en ny økonomisk sikkerhed eller forlænge den allerede stillede sikkerhed.

Hvis ansøgeren i stedet for at søge om permanent opholdstilladelse efter 8 år i Danmark, men i stedet for søger om forlængelse af sin tidsbegrænsede opholdstilladelse, skal den herboende også forlænge sikkerheden eller stille en ny.

Har du flere spørgsmål eller andet kan du altid skrive en e-mail til mig på em@vejentil.dk eller ringe på mit mobil nr: 31395610

 

Emilie munk - Nemfamiliesammenføring

Emilie Munk – Juridisk rådgiver – NemFamiliesammenføring

ArabicDanishEnglishSpanish