Blog

Forlængelse af opholdstilladelse

Har man opnået opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, vil man som udgangspunkt have fået tildelt en tidsbegrænset opholdstilladelse. Også kendt som en midlertidig opholdstilladelse. Denne er, som det fremgår af navnet, midlertidig. Ønsker man stadig at opholde sig i Danmark, skal man derfor forlænge eller forny sin opholdstilladelse, før denne udløber.

Når man skal have forlænget sin opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, er der en række betingelser, som man skal leve op til. I denne sammenhæng er det vigtigt at bide mærke i, at disse betingelser varierer, alt efter hvilken type af familiesammenføring der har været tale om.

Herunder kan du læse om, hvilke betingelser der gælder i forbindelse med forlængelse af opholdstilladelse efter familiesammenføring med en ægtefælle eller samlever.

Familiesammenføring med en ægtefælle eller samlever

For i første omgang at opnå familiesammenføring og dermed opholdstilladelse i Danmark kræves det normalt, at man lever op til følgende betingelser. Disse skal man også leve op til for at opnå forlængelse af sin opholdstilladelse:

  • Det er et krav, at ægtefællen i Danmark er fastboende i Danmark. Begge ægtefæller skal have samliv på samme adresse
  • Det er et krav, at ægtefællen råder over en selvstændig bolig af rimelig størrelse. Som udgangspunkt skal der være ét rum per beboer
  • Det er et krav, at ingen af ægtefællerne har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller efter integrationsloven

Hvis disse krav blev stillet, før man kunne opnå opholdstilladelse i første omgang, gælder de som regel også i forbindelse med forlængelse af opholdstilladelsen. Kravene skal desuden være opfyldt i perioden mellem den første opholdstilladelse og det tidspunkt, hvor man søger om forlængelse af denne.

Hvilke betingelser, der stilles i forbindelse med forlængelse af opholdstilladelse, vil fremgå i et brev, man får i forbindelse med sin tildeling af opholdstilladelse.

Økonomisk sikkerhed

Det er normalvis en betingelse for at få forlænget sin opholdstilladelse, at ægtefællen i Danmark fortsat kan stille økonomisk sikkerhed. Som udgangspunkt løber dette krav 2 til 3 år, efter man har fået fornyet sin opholdstilladelse første gang.

I forhold til økonomisk sikkerhed vurderes det ud fra de enkelte sager. Dertil er det også en væsentlig faktor, hvor længe man har haft opholdstilladelse i Danmark. Du kan læse mere om de specifikke krav i forbindelse med sikkerhedsstillelsen her.

Boligkrav

Det er i de fleste tilfælde et krav, at ægtefællerne råder over en bolig af rimelig størrelse. Det betyder også, at ægtefællerne skal have brugsret over deres bolig.

Har man en lejebolig, skal man kunne dokumentere, at varigheden af lejekontrakten er tidsubegrænset eller gælder mindst 1 ½ år frem fra den dato, hvor man søger om forlængelse af opholdstilladelse.

Krav om selvforsørgelse

Der stilles som udgangspunkt et krav om, at ægtefæller, for at kunne opnå forlængelse af opholdstilladelse, skal være selvforsørgende. Det betyder, at ingen af ægtefællerne må have modtaget støtte efter lov om aktiv socialpolitik eller efter integrationsloven.

Man må derfor ikke have modtaget ydelser såsom:

  • Integrationsydelse
  • Starthjælp
  • Kontanthjælp
  • Revalideringsydelse

Man må derimod gerne have modtaget SU og dagpenge, som ikke er omfattet af loven om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.

Har man fraveget enten boligkravet eller kravet om selvforsørgelse, er der en række årsager, der legitimerer, at du skal bort fra dem. Læs mere om disse på www.nemfamiliesammenføring.dk.

Varighed af opholdstilladelse

Har man fået opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring med en ægtefælle eller samlever, vil man som udgangspunkt kunne forlænge den med 4 år efter 2 år. Herefter kan opholdstilladelsen forlænges med 6 år ad gangen.

Vil man undgå fornyelser, forlængelser og de gebyrer, som det medfører, kan man overveje at søge om permanent opholdstilladelse. Læs mere om permanent opholdstilladelse her.

ArabicDanishEnglishSpanish