Blog

Beløbsordning I Danmark

Du kan søge opholds- eller arbejdstilladelse efter beløbsordningen, hvis du i Danmark er blevet tilbudt et job med høj løn. Dette kræver dog opfyldelse af nogle bestemte betingelser, som er:

 • Bestemt årlig løn
  1. Det kræves, at det tilbudte job er med en årlig løn på mindst 426.985.06 kr. Beløbet reguleres hvert år den 1. januar.
 • Udbetaling af løn til dansk bankkonto
  1. Lønnen op til og med beløbsgrænsen skal udbetales til en dansk bankkonto og kan derfor ikke udbetales kontant eller udbetales i udlandet.
 • Krav til løn op til og med beløbsgrænsen
  1. Lønnen op til og med beløbsgrænsen består af grundløn, indbetaling til arbejdsmarkedspension og udbetalte feriepenge
 • Løn over beløbsgrænsen
  1. Der kan selv bestemmes sammensætning og udbetaling af den løn, som overstiger beløbsgrænsen. Disse løndele kan f.eks. være kost og logi, diæter, fri bil, fri telefoni, internet, naturalier, abonnementer og andre ydelser, som kan tilbydes af din arbejdsgiver.
 • Løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold
  1. Løn, ferieforhold, opsigelsesvarsler m.m. skal leve op til det normale inden for det bestemte fagområde, hvorfor det er nødvendigt at vedlægge kopi af ansættelseskontrakt indeholdende alle ansættelsens vilkår, når der ansøges.
 • Krav til ugentlige arbejdstid
  1. Det skal fremgå af ansættelseskontrakt eller konkrete jobtilbud, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige, og at arbejdstiden er minimum på 30 timer om ugen.

Udover Hadi Hassan kan du på kontoret møde:

Sofie Wind
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
sw@vejentil.dk

Maria Nielsen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
mm@vejentil.dk

Katrine pedersen

Katrine Pedersen
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
kp@vejentil.dk

Sharandeep Singh
Juridisk rådgiver
NemFamiliesammenføring
ss@vejentil.dk