Blog

Nyheder fra regeringen angående familiesammenføring: Hjemvendte udlandsdanskere

Efter adskillige problematiske afgørelser har regeringen den 25. maj 2017 indført en særlig overgangsordning for hjemvendte udlandsdanskere, hvis ægtefæller har fået afslag på familiesammenføring.

Nye regler træder i kraft fra d. 25. maj 2017

De nye regler omhandler familie til hjemvendte udlandsdanskere, idet det for dem, der har fået afslag på familiesammenføring med henvisning til tilknytningskravet, kan være særligt relevant med en overgangsordning.

Opholdstilladelse på baggrund af tilbud om ansættelse i Danmark

Ifølge de nye regler kan medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere blive tildelt opholdstilladelse, såfremt den danske statsborger har fået tilbudt ansættelse i Danmark inden for et fagområde, der er omfattet positivlisten, eller med en aflønning, der er omfattet beløbsordningen. Denne form for ansøgning skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

 

I forbindelse med denne nye ordning, er der indført en særlig overgangsordning, som kan være relevant for udlændinge, der tidligere har fået afslag på familiesammenføring. Med overgangsordningen har medfølgende familie til hjemvendte udlandsdanskere mulighed for under visse betingelser at få opholdstilladelse – selvom de ikke længere er etableret i udlandet.

Betingelser for overgangsordningen

For at kunne få gavn af den nye overgangsordning skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Den danske statsborger skal have etableret sig i Danmark efter at have været etableret i udlandet
  • Den udenlandske ægtefælle har fået afslag på ægtefællesammenføring på baggrund af tilknytningskravet (udlændingelovens paragraf 9, stk. 7)
  • Ansøgningen om ægtefællesammenføring skal være indgivet før de nye reglers ikrafttrædelse (d. 25. maj 2017)
  • Ansøgningen om opholdstilladelse efter den nye opholdsordning skal være indgivet senest to måneder efter afslaget på ægtefællesammenføring, eller hvis afslaget er givet før den nye lov trådte i kraft (senest to måneder efter lovens ikrafttrædelse)
ArabicDanishEnglishSpanish