Blog

Afslag på familiesammenføring – hvad nu?

Desværre er det muligt, at du modtager et afslag efter at have søgt om familiesammenføring. Efter et afslag er der dog en række ting, du kan gøre. Og det er under en række betingelser muligt at klage over afgørelsen og/eller søge om familiesammenføring på ny. Herunder kan du læse mere om, hvorfor der i visse tilfælde ikke gives familiesammenføring, og hvad du kan gøre, hvis det skulle ske.

Negativ afgørelse – det sker, hvis du får afslag

Først når Udlændingestyrelsen har den nødvendige information, vil der blive truffet en afgørelse i sagen. Afgørelsen sker på baggrund af, om ansøgeren lever op til de givne krav og betingelser, der er. Skulle det ske, at du får afslag på din ansøgning og dermed ikke har lov til at opholde dig i Danmark, vil du blive tildelt en udrejsefrist. En udrejsefrist betyder, at du bliver bedt om at forlade landet inden for en given tidsfrist. Opholder du dig i landet efter udrejsefristen betragtes opholdet som værende ulovligt, hvilket er strafbart. Opholder du dig således i landet efter udrejsefristens udløb, risikerer du at blive udvist med indrejseforbud. En sådan udvisning betyder, at du har forbud mod at rejse ind i Danmark og alle andre EU- og Schengenlande i helt op til to år. Opholder du dig i Danmark efter udrejsefristen, kan du blive udsendt af politiet under tvang.

Hvorfor er ansøgningen om familiesammenføring blevet afvist?

Der kan være flere grunde til, at der ikke tildeles familiesammenføring. Overholder du ikke de betingelser, som gør sig gældende i forbindelse med familiesammenføring, vil du blive afvist og dermed ikke tildelt en opholdstilladelse. Får du ikke familiesammenføring, har du mulighed for igen at søge på ny, hvis forholdene enten har ændret sig, eller du nu vil (og kan) opfylde alle betingelserne.

Hvad er mulighederne efter et afslag på familiesammenføring?

I den afgørelse, som du får tilsendt, vil det fremgå, hvorfor du ikke er blevet tildelt familiesammenføring. Det, du kan gøre efter et afslag, er således grundigt at læse begrundelsen for afslaget, hvorefter du har to muligheder

 

  1. Er du enig i begrundelsen, kan du sørge for at ændre de omtalte forhold. Når du lever op til betingelserne, kan du således vælge at søge igen. Du kan også vælge at indgive en ny ansøgning på baggrund af nye oplysninger, som ikke lå til grund for den første ansøgning. Dette kan eksempelvis være ting, som du har glemt at gøre opmærksom på såsom sygdom eller handicap. Uanset hvad har du altid mulighed for at søge om familiesammenføring igen.
  2. Såfremt du er uenig i Udlændingestyrelsens afslag, har du mulighed for at indsende en klage. Klagen skal du sende til Udlændingenævnet, som efter at have modtaget klagen vil afgøre, om de vil tilslutte sig afgørelsen, eller om de vælger at give medhold i klagen. Ender udslaget med sidstnævnte, vil sagen blive sendt til Udlændingestyrelsen og behandlet på ny. Hvis du ønsker at klage, skal dette gøres inden for otte uger, efter du har modtaget afgørelsen.

Omkostninger i forbindelse med afslag

Det er gratis at klage over afgørelsen om afslag på familiesammenføring, såfremt der er ansøgt om familiesammenføring med en herboende ægtefælle, som er dansk statsborger eller har permanent opholdstilladelse. Giver du derimod ret i begrundelserne på afslag, således at du vælger at søge på ny, er udgifterne de samme som ved den første ansøgning, idet den bliver behandlet som en helt ny ansøgning om familiesammenføring.

ArabicDanishEnglishSpanish