Blog

Permanent opholdstilladelse – Medborgerskabsprøven

Hvis man ønsker permanent opholdstilladelse i Danmark uden at blive dansk statsborger (via indfødsretsprøven), kan man gøre dette via medborgerskabsprøven. Udover at leve op til en række grundlæggende betingelser skal man ydermere opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, såfremt man har bestået medborgerskabsprøven. Læs mere om medborgerskabsprøven herunder.

De 4 supplerende betingelser

Udover medborgerskabsprøven består de 4 grundlæggende krav af:

  • Beskæftigelse
  • Indkomst
  • Danskkundskaber

For at opnå permanent opholdstilladelse skal man leve op til minimum 2 af disse 4 supplerende krav.

En af betingelserne er altså medborgerskabsprøven, som skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens viden og fortrolighed med danske samfundsforhold; herunder dansk kultur og historie. Alle udlændinge, som har søgt eller vil søge om permanent opholdstilladelse, har mulighed for at gå til prøven. Det er dermed ikke et krav, at man allerede har søgt.

Forberedelse til prøven

Ministeriet har offentliggjort frit tilgængeligt læremateriale, som man kan anvende som forberedende stof til medborgerskabsprøven. Der findes flere hjemmesider, som tilbyder forberedelse, testsimulationer og så videre, men det bedste er at bruge det materiale, som er gjort tilgængeligt af Ministeriet. Du kan hente det officielle læremateriale her, hvor du også kan læse mere om selve prøven.

Prøvens opbygning

Prøven er sammensat som en multiple choice-test, og den består af i alt 25 spørgsmål. Spørgsmålene drejer sig om det danske folkestyre, hverdagsliv samt dansk kultur og historie. Der udarbejdes nye spørgsmål til hver prøve. Disse udarbejdes alle med udgangspunkt i det tilgængelige læremateriale.

For at bestå prøven skal man have mindst 20 rigtige svar.

Man har 30 minutter til at besvare spørgsmålene, hvorefter der vil gå op til 3 til 4 uger, før du får resultatet af prøven. Såfremt prøven ikke er bestået, er det muligt, mod betaling af et nyt gebyr, at aflægge endnu en prøve.

Læs mere om gebyr, regler ved selve prøven og så videre på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Dansk statsborgerskab via indfødsretsprøven

For at blive dansk statsborger skal man blandt andet bestå indfødsretsprøven (førhen kaldet statsborgerskabsprøven). Udover indfødsretsprøven skal man leve op til en række grundlæggende betingelser, hvilke du kan læse mere om her.

Herunder gennemgår vi forhold vedrørende indfødsretsprøven herunder krav og forberedelse til prøven.

Prøvens opbygning

Indfødsretsprøven er bygget op som en multiple choice-test, hvorfor man til prøven får en række svarmuligheder, som man kan vælge imellem. Prøven består af i alt 40 spørgsmål, hvoraf:

  • 5 spørgsmål vedrører aktuelle forhold og begivenheder i det danske samfund
  • 35 spørgsmål har udgangspunkt i læremateriale, som ligger tilgængeligt på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Find det

Man har i alt 45 minutter, til at svare på de i alt 40 spørgsmål. Herefter indsamles prøverne og der vil gå op til 3 til 4 uger, før resultatet er tilgængeligt.

For at bestå prøven skal man svare rigtigt på minimum 32 ud af 40 spørgsmål. Består man ikke, er det muligt mod gebyr at aflægge prøven igen.

Sådan forbereder du dig til prøven

Der findes adskillige hjemmesider, som mod betaling tilbyder læremateriale og tests, men eftersom spørgsmålene i prøven laves om, er det vigtigt, at man tager udgangspunkt i det officielle læremateriale, som man kan finde på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Her kan lærematerialet downloades som PDF med og uden dertilhørende lydfil. Du finder det officielle læremateriale nederst på siden her.

Værd at vide forud for prøven

Tilmelding

Sker hos den prøveafholder, hvor man ønsker at aflægge prøven. Det er en god idé at være ude i god tid samt at undersøge åbningstider og betalingsmuligheder hos den enkelte prøveafholder. 

Gebyr

Når man tilmelder sig prøven, skal man betale et gebyr på 753 kr.

Hvornår?

Prøven afholdes 2 gange om året (juni og december).

 

Legitimation

For at få lov at gå til prøven, skal man medbringe legitimation

ArabicDanishEnglishSpanish