Blog

Afslag på familiesammenføring – langvarig klagesag! Hvordan?

Langvarig klagesag hos NemFamiliesammenføring

NemFamiliesammenføring har igennem det sidste halvandet års tid arbejdet på en sag, som gør os stærkt urolige over den sagsbehandling, der foregår hos udlændingemyndighederne.

Vores klienter i denne sag er et ægtepar, hvor den herboende person er dansk statsborger, og ansøgeren er egyptisk statsborger. Parret har sammen to børn, der begge er født i Danmark og er danske statsborgere. Parrets ældste barn er født i november 2015 og deres yngste barn november 2017.

Faktum

Parret fik i november 2017 afslag på familiesammenføring fra Udlændingestyrelsen, fordi herboende i sommeren 2016 fik et enkeltstående lån på 29.000 kr. efter lov om aktiv socialpolitik fra sin bopælskommune. Lånet skulle herboende bruge til indskud til en lejlighed, hun akut havde brug for. Vores klient havde behov for at låne til indskuddet, da hun ikke selv havde en opsparing med det påkrævede beløb. Vores klient afdrager hver måned på det lån, hun blev bevilget af kommunen.

Lovgivningen

Af udlændingelovens § 9 om familiesammenføring, fremgår det af bestemmelsens stk. 5, 1. pkt., at den herboende person ikke må have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven i 3 år inden der bliver truffet en afgørelse.

Af 3. punktum i stk. 5 er der dog en undtagelsesregel, som siger, at modtagelse af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke er til hinder for familiesammenføring, hvis hjælpen har været en enkeltstående ydelse af mindre beløbsmæssig størrelse, og hjælpen ikke direkte er relateret til forsørgelse.

Vurdering af lovgivningen og vores klients forhold

NemFamiliesammenføring mener, at det lån, vores klient har fået udbetalt af sin kommune er en enkeltstående ydelse af mindre beløbsmæssig størrelse, og lånet er ikke direkte relateret til vores klients forsørgelse.

NemFamiliesammenføring vurderer ikke, at lånet er relateret til forsørgelse, da herboende modtager førtidspension, og har modtaget denne ydelse siden 2009.

NemFamiliesammenføring mener yderligere, at Udlændingestyrelsen ikke har inddraget det faktum, at vores herboende klient er alvorligt syg og næsten ikke kan gå, da hendes ankelknogler er forsvundet. Hun fik i 2016 indopereret et titaniumrør i foden, og bruger krykker hver dag for at kunne komme omkring. Herboende kan på et tidspunkt forvente en hofteoperation som følge af hendes fodsygdom.

Da herboende i sommeren 2016 fik udbetalt engangslånet på 29.000 kr. til indskud til lejligheden, var det efter stærke formaninger fra hendes læge, der havde anbefalet, at hun akut fandt en ny bolig uden trapper, da hun kunne risikere amputering af sin ene fod, hvis hun blev ved med at bo i en lejlighed, hvor der kun var en trappeopgang.

Udlændingeskrivelsen skriver i afgørelsen fra november 2017, at der ikke foreligger oplysninger om, at herboende og vores klienters børn ikke har mulighed for at indrejse i Egypten og sammen bo der som familie.

NemFamiliesammenføring er også uenige i denne påstand.

Herboende har været fast patient i det danske sundhedssystem siden 2001 grundet sin fod og ankel. Hun går til tjek af foden hver sjette måned på sygehuset. Vi vurderer ikke, at herboende ville kunne få tilsvarende behandling for sin sygdom i Egypten. Udlændingestyrelsen skriver på deres hjemmeside, at de normalt ikke kan lægge vægt på, om behandlingsstandarden i det andet land er ringere end i Danmark, og om behandlingen i det andet land er forbundet med økonomiske omkostninger, men NemFamiliesammenføring mener, det er essentielt i denne sag, da det er uproportionalt at bede vores klient om at flytte til et andet land, når hun har så alvorlige sundhedsproblemer.

Udlændingestyrelsen har truffet en forkert afgørelse ved ikke at lægge vægt på, at vores klient modtager førtidspension og har behov for massiv hjemmehjælp for at kunne klare pasningen af sine børn. Herboendes hjemmehjælp varetager stort set alt husligt arbejde for hende, og bringer og henter hendes børn fra institutioner de fleste dage om ugen.

Danmarks internationale forpligtelser

Som følge af Danmarks internationale forpligtelser, kan Udlændingestyrelsen fravige betingelser for familiesammenføring, hvis herboende er alvorligt syg eller handicappet, og det ville være humanitært uforsvarligt at henvise herboende til at tage ophold i ansøgerens hjemland, hvor der ikke kan tilbydes pasnings- og behandlingsmuligheder.

I vores klienters sag bør Danmarks internationale forpligtelser bevirke, at man fraviger betingelsen om, at herboende ikke må have modtaget hjælp efter lov om aktiv social politik, da vores klient er alvorligt syg, og at hendes sygdom kan karakteriseres som handicap, som defineret i FN’s Handicapkonvention.

Personer med handicap omfatter personer, der eksempelvis har en langvarig fysisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Et af handicapkonventionens generelle principper er ikke-diskrimination af personer med et handicap.

NemFamiliesammenføring mener, at Udlændingestyrelsen diskriminerer herboende på baggrund af hendes handicap, når Udlændingestyrelsen giver afslag på familiesammenføring med henvisning til den ydelse, hun har været nødsaget til at modtage på grund af sit handicap.

Videre forløb i sagen

Opsummerende vurderer NemFamiliesammenføring principalt, at den engangsydelse, vores herboende klient har modtaget, ikke har karakter af en ydelse til forsørgelse, og at hun derfor opfylder selvforsørgelseskravet i udlændingelovens § 9, stk. 5, pkt. 1.

Subsidiært mener vi, at Danmarks internationale forpligtelser tilsiger, at kravet om selvforsørgelse skal fraviges, grundet herboendes alvorlige sygdom.

Sagen kører nu i Udlændingenævnet som en klagesag. Udlændingenævnet optog klagesagen i marts 2018, og NemFamiliesammenføring overvejer for tiden, hvorvidt vi skal klage til Udlændinge- og Integrationsministeriet over Udlændingenævnets sagsbehandlingstid, da nævnet indtil videre har udskudt sagsbehandlingstiden to gange til stor gene for vores klienter.

Vi forventer nu en afgørelse i klagesagen i august 2019. Imens har vi nogle dybt ulykkelige klienter, som har en splittet familie. Ansøger opholder sig i Egypten, da han ikke fik lov at blive i Danmark under klagesagsbehandlingen. Ansøger har endnu ikke set sin søn, og kan ikke kan få visum til Danmark, imens klagesagen er verserende.

NemFamiliesammenføring

Sharandeep Singh

E-mail: ss@vejentil.dk

Tlf: 81619139

AlbanianArabicChinese (Simplified)CroatianDanishEnglishFilipinoFrenchHindiItalianJapaneseKoreanKurdish (Kurmanji)PunjabiSerbianSomaliSpanishSudaneseUrduVietnamese