Blog

Permanent opholdstilladelse – Permanent residence card

Hvordan man opnår permanent opholdstilladelse i Danmark, og hvilke 2 muligheder der findes.

Permanent opholdstilladelse

Permanent opholdstilladelse er forståeligt nok noget, som mange ønsker hurtigst muligt, da denne opholdstilladelse bevirker, at man har et fast og sikkert opholdsgrundlag i Danmark.

Derudover slipper man for at betale for forlængelse hvert 2.-5. år, som koster mellem 2.000-2.800 kr. At søge om forlængelse kan være en stor udgift for mange mennesker, og de fleste arbejder derfor hårdt for at opfylde betingelserne i de danske regler til permanent opholdstilladelse.

Efter udlændingelovens § 11 findes der 9 grundlæggende betingelser og 4 supplerende betingelser. Man skal opfylde alle de supplerende betingelser samt to af de supplerende betingelser, hvis man skal have permanent opholdstilladelse. Der kan kun dispenseres fra de nedenstående betingelser i særlige tilfælde. Disse særlige tilfælde vil blive gennemgået efter betingelserne.

Betingelserne

1) Man har boet lovligt i Danmark i minimum 8 år.

2) Man må ikke have fået en ubetinget straf på 6 måneder eller derover. Der er karensperioder på op til 12 år, hvilket vil sige, at man først kan søge om permanent ophold 12 år efter, man har afsonet en eventuel dom for kriminalitet.

3) Man må ikke have fået en ubetinget straf på mindst 60 dages fængsel for forbrydelser, der omhandler angreb mod staten, seksualforbrydelser, incest og vold

4) Man har ikke en gæld til det offentlige på 100.000 kr. Gæld til det offentlige kan være, at man skylder penge til SKAT.

5) Man har underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab. Dette gør man blot ved at krydse af, når man udfylder den elektroniske ansøgning om permanent opholdstilladelse

6) Man har bestået prøve i Dansk 2. Folkeskolens afgangseksamen er det samme som denne danskprøve, hvorfor man ikke behøver Prøve i Dansk 2, hvis man har bestået 9. Klasse

8) Man har arbejdet fuldtid eller haft selvstændig erhvervsvirksomhed, i mindst 3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år fra det tidspunkt, man ansøger. Fuldtidsarbejde udgøres af mindst 30 timers arbejde om ugen

9) Man er tilknyttet arbejdsmarkedet på det tidspunkt, hvor man kan forvente en afgørelse om permanent opholdstilladelse

De 4 supplerende betingelser – 2 af disse skal være opfyldt

1) Man har bestået en medborgerskabsprøve. Man kan finde oplysninger om tilmelding til prøven og købe træningsprogrammer på nettet.

2) Man har haft fuldtidsarbejde eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 4 år, inden for de sidste 4 år og 6 måneder. Her tæller fuldtidsarbejde, som i den grundlæggende betingelse, som 30 timer om ugen

3) Man har tjent gennemsnitligt 280.908 kr. eller derover de sidste 2 år fra det tidspunkt, hvor man ansøger

4) Man har bestået Prøve i Dansk 3. En gymnasial uddannelse sidestilles med Prøve i Dansk 3, hvorfor man ikke behøver at have Prøve i Dansk 3, hvis man har bestået gymnasiet.

Hvis man opfylder alle 4 supplerende betingelser, kan man få permanent opholdstilladelse efter 4 år, i stedet for 8 år.

Personer der er undtaget

Man kan være undtaget fra at skulle opfylde en eller flere af både de grundlæggende og supplerende betingelser, hvis man har en langvarig fysisk, psykisk intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som det er defineret i FN’s Handicapkonvention.

Et eksempel kan være, at man er diagnosticeret ordblind (dysleksi) af en specialist inden for dette område, og derfor ikke kan tage Prøve i Dansk 2 eller 3. Der kræves grundig dokumentation, og en udtalelse fra ens egen læge er som regel ikke nok til at give dispensation for dette krav.

Født i Danmark

Mange tror, at det forhold, at man er født i Danmark og har boet hele sit liv her er dispensationsgrund til fx betingelsen om fuldtidsarbejde.

I NemFamiliesammenføring er vi fuldt forstående over for den argumentation, men desværre er der ikke efter udlændingeloven eller i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention givet en dispensationsadgang på den baggrund.

Unge mellem 18 og 19 år

Man skal være opmærksom på, at der lempeligere betingelser at opfylde, hvis man søger om permanent ophold inden man fylder 19 år. Disse betingelser er, at man har været i uafbrudt uddannelse eller fuldtidsarbejde siden afslutning af folkeskolen og har boet i Danmark i mindst 8 år.

Derfor er det vigtigt at tjekke, om man har permanent opholdstilladelse, når man fylder 18 år. Hvis ikke, er det en god ide at søge om det, så man få permanent opholdstilladelse under de lempeligere betingelser.

Permanent opholdstilladelse efter EU-reglerne

Det er også en mulighed at få permanent opholdstilladelse efter EU-reglerne, hvis man oprindeligt har fået opholdstilladelse i Danmark som familiemedlem (fx ægtefælle) til en EU-borger, der har benyttet sig af reglerne om fri bevægelighed. Dette vil sige, at EU-borgeren har haft faktisk og reelt ophold i et EU-land, og derefter er vendt tilbage til Danmark for at bo.

Efter EU-reglerne får man permanent ophold allerede efter 5 år, hvis man kan bevise, at man har haft lovligt ophold i Danmark de sidste 5 år. Dette kan man bevise ved at vedlægge OD1 ansøgningsblanketten årsopgørelser fra SKAT.

Hvis ens familiemedlem allerede har permanent opholdstilladelse i Danmark, skal man blot vedlægge ansøgningen dokumentation for dette.

Bemærk, at hvis den person, man er familiemedlem til, er dansk statsborger, er det OD2/D skemaet, man skal bruge.

 

ArabicDanishEnglishSpanish